Projectomschrijving

Vraagstuk

Mensen met een psychische kwetsbaarheid die zijn aangewezen op een uitkering of ondersteuning van de gemeente hebben vaak te maken met veel verschillende professionals. De betrokken regio’s in dit project hebben de behoefte te onderzoeken hoe de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen verder verbeterd kan worden om zo te groeien in de gezamenlijke aanpak van de meervoudige problematiek van cliënten.

Onderzoek

Aan de hand van casuïstiekvoering wordt gezocht naar de principes voor een geslaagde integrale aanpak. In dit project wordt eerst kennis verzameld over factoren die de onderlinge samenwerking effectiever maken. Vervolgens gaan professionals en cliënten met deze kennis aan de slag. Zo wordt onderzocht of de verkregen kennis breed toepasbaar is. Doelgroep vormen cliënten met een arbeidsbeperking en psychische problemen die betrekking hebben op meerdere levensdomeinen.

Uitkomst

Centraal staat het systematisch ontsluiten en vaststellen van werkzame principes uit de praktijk van integrale ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vinden en behouden van werk. Het voorgestelde onderzoek draagt bij aan de missie de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten.

Producten

Een handleiding en E-learning module komen beschikbaar via de websites van deelnemende partijen en de Ecademy voor professionals in de GGZ. Ook komen er publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften.

Betrokken organisaties

Gemeente Berg en Dal, Gemeente Beuningen, Gemeente Den Haag, Gemeente Druten, Gemeente Heumen, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Nijmegen, Gemeente Wijchen, Radboud Universiteit Nijmegen, Indigo Preventie, Tilburg Universiteit, UWV en MGR Rijk van Nijmegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website