Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project wordt de recent ontwikkelde werkwijze ‘Samen aan zet’ van het sociale team van Harderwijk geëvalueerd. Centraal staat hierbij niet alleen het integraal samenwerken van de professionals, maar ook het betrekken van het sociale netwerk van de hulpvrager, met als doel om de sociale context van het gedrag te veranderen. Hiermee wordt beoogd de redzaamheid van de hulpvrager te vergroten met ondersteuning van het sociale netwerk. Het cliëntperspectief is essentieel voor de evaluatie van de samenwerking in dit project.

Onderzoek

Het proces en de uitkomsten van het integraal werken zal doorlopend worden gemonitord, in een responsieve evaluatie. Responsieve evaluatie is een vorm van participatief en interactief onderzoek. Kenmerkend voor responsieve evaluatie is dat alle stakeholders worden betrokken in de evaluatie. Relevante uitkomsten worden niet op voorhand vastgesteld, maar worden bepaald met stakeholders.

Uitkomst

Uit deze responsieve evaluatie volgen casuïstiek- en procesbeschrijvingen. Een casus wordt samengesteld uit de 3 onderdelen van de stakeholder dialoog (intake, eerste bijeenkomst en slotbijeenkomst) en verrijkt met inzicht in de context (zoals werkprocessen uit participerende observaties) en effecten (zoals vervolgacties). Voor de praktijk levert dit project professionals en gemeenten direct toepasbare producten op, zoals een trainingsopzet met materialen.

Producten

Dit project levert professionals en gemeenten relevante en direct toepasbare eindproducten op in de vorm van een trainingsopzet met materialen, waarin de casusbeschrijvingen zullen fungeren als illustratie.

Betrokken organisaties

Gemeente Elburg, Gemeente Harderwijk, Wageningen University and Research Centre, VU medisch centrum, Gemeente Elburg, Wageningen Universiteit en Kringwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website