Projectomschrijving

Vraagstuk

De gemeenten Lelystad en Borger-Odoorn streven ernaar dat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen op het vinden van een baan. Zij willen met de nieuwe kennis aanvullende tools op het bestaande handelingsrepertoire ontwikkelen.  Dit project heeft als doel het ontwikkelen van effectieve handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking naar passende reguliere arbeid. Er wordt gewerkt vanuit de ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar wat deze ervaringen betekenen voor het handelen van professionals ‘werk en inkomen’. Wat moet er gedaan worden om te zorgen dat mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen hebben op het vinden van passende reguliere arbeid als mensen zonder deze problematiek?

Onderzoek

In dit project wordt op basis van een literatuurstudie naar wetenschappelijk getoetste modellen, nieuwe kennis opgedaan die bruikbaar is bij het ontwikkelen van alternatieve instrumenten vanuit het klantenperspectief. Er wordt gewerkt met casuïstiek en verschillende vormen van actieonderzoek en/of actieleren. De casuïstiek geeft in dit project de ervaring weer van de doelgroep. De casussen worden middels actieonderzoek en/of actieleren voorgelegd aan de integrale teams van professionals en aan de inwoners. Dit gebeurt door middel van een actieleertraject waarin de doelgroep, werkgevers en professionals uit het sociaal domein en ‘werk en inkomen’ deelnemen. 

Uitkomst

Bij dit type onderzoek is er sprake van een directe vorm van kennisoverdracht. Het betreft zowel ervaringskennis, als praktijkkennis en theoretische kennis. Bovendien vindt op deze wijze ‘versmelting’ of ‘vermenging’ van deze verschillende vormen van kennis plaats. De professionals vergroten middels dit onderzoek hun kennis met het doel de verschillende perspectieven en inzichten te integreren in hun bestaande handelingsrepertoire en waar nodig worden nieuwe tools ontwikkeld. 

Producten

Er komt een publicatie van het vernieuwede handelingsrepertoire. Ook worden er workshops, uitwisselingsbijeenkomsten en conferenties georganiseerd.

Betrokken organisaties

Gemeente Almere, Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente Dronten, Gemeente Groningen, Gemeente Lelystad, Gemeente Noordoostpolder, Gemeente Urk, Gemeente Zeewolde, Christelijke Hogeschool Windesheim en Hogeschool Windesheim Flevoland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website