Projectomschrijving

Vraagstuk

Al meer dan 25 jaar overleggen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen in casusbesprekingen over hun cliënten. Toch heeft dit vaak niet het gewenste resultaat, omdat ze vanuit verschillende frames naar de cliënt kijken. Hierdoor begrijpen ze elkaar niet echt. Afspraken en woorden worden anders geïnterpreteerd dan bedoeld. Er is een type conversatie nodig waarin in een casuïstiekbespreking samen kritisch wordt gereflecteerd hoe zij zich tot elkaar en tot hun context verhouden. Het doel van dit project is het vergroten van kennis over hoe je effectieve casuïstiekbesprekingen vormgeeft tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen, waarbij de cliënt centraal staat. Welke componenten van casuïstiekbesprekingen bevorderen de integrale samenwerking tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen?

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door vier Werkplaatsen Sociaal Domein. Elke Werkplaats onderzoekt 8 tot 10 casuïstiekbesprekingen. De casuïstiekbesprekingen worden opgenomen en uitgewerkt ten behoeve van kwalitatieve analyse. Elke werkplaats analyseert zijn eigen casuïstiekbesprekingen, waarbij codes en het coderingsproces in overleg worden vastgesteld. In de meta-analyse worden de verschillende varianten van de casuïstiekbesprekingen ingebracht. Welke componenten van de casuïstiekbesprekingen hebben de meeste opbrengst?

Uitkomst

De uitkomst van deze analyses zijn werkzame bestanddelen in de vorm van generieke heuristieken voor effectieve casuïstiekbesprekingen die de sociale reflexiviteit van sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen bevorderen. Deze heuristieken kunnen vertaald worden naar de lokale context.

Producten

Werkplaatsen zullen lezingen, expertmeetings, workshops organiseren en er zal een brochure (digitaal) worden verspreid. Voor de professionals wordt ook een interactieve leeromgeving (een spel) ontwikkeld, waarin kennis over en ervaring met casuïstiekbesprekingen in het sociaal domein kan worden uitgewisseld.

Betrokken organisaties

Gemeente Amsterdam, Gemeente Helmond, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Weststellingwerf, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys, Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, Werkplaats Sociaal Domein Noord, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim Flevoland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website