Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten hebben sociale (wijk)teams opgericht om vorm te geven aan de transformatie. Centraal staat hierbij het begrip integraal werken. Dit onderzoek richt zich op het integrale werken tussen sociale (wijk)teams, en afdeling Werk en Inkomen. Hoe wordt de integrale aanpak ervaren door professionals en cliënten? Vinden ze het een meerwaarde? Leidt het tot de gewenste resultaten volgens professionals en cliënten?

Onderzoek

In dit onderzoek wordt verschillende casuïstiek met elkaar vergeleken via een meervoudige casestudy. Via een casestudy kan het verloop van een aanpak en de beleefde impact ervan op uitvoerders of de doelgroep nauwgezet worden omgeschreven. Zo worden er op verschillende manieren gegevens verzameld over de werkzame principes en ervaringen van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en/of gemeentelijke afdeling Inkomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en problemen op andere levensdomeinen.

Uitkomst

De doelstelling van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de werkzame principes van de integrale aanpak teneinde de effectiviteit van deze aanpak te vergroten en optimaal aan te sluiten bij behoeften van professionals en cliënten. Een opbrengst van het onderzoek voor de betrokken gemeenten en organisaties is om, afhankelijk van de bevindingen en ervaringen van de integrale aanpak, te bepalen of deze werkwijze ook als blauwdruk kan fungeren voor implementatie in andere gemeenten en sociale (wijk)teams.

Producten

De resultaten worden gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd tijdens symposia en congressen. Daarnaast zal het eindproduct van het onderzoek middels een slotbijeenkomst worden gedeeld met betrokken organisaties, professionals en cliënten.

Betrokken organisaties

Gemeente Nijmegen, Gemeente Druten, Gemeente Beuningen, Tilburg University, WBR Rijk van Nijmegen, Stichting Sterker Onderzoek & Ontwikkeling en HAN. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website