Projectomschrijving

Vraagstuk

Ondanks dat de crisis voorbij is, het economisch beter gaat en we welvarender worden zijn er nog steeds veel mensen met betalingsachterstanden, risicovolle en problematische schulden. De gevolgen van schulden zijn groot, voor het individu en de maatschappij. Het belang van effectieve schuldhulpverlening is dus groot. We weten echter weinig over wat werkt om mensen met schulden effectief te begeleiden. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van het Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’ onderzocht. De interventie is een gedragsgerichte aanpak van het voorkomen en oplossen van schulden. Het online instrument helpt huishoudens met (beginnende) financiële problemen stap voor stap en op de door hen gewenste tijd en plaats, om de eigen geldzaken in balans te krijgen en te houden.

Onderzoek

Het onderzoek betreft een longitudinale studie uit met een interventie- en controlegroep. Daarnaast worden hulpverleners geïnterviewd over hun ervaring met het Geldplan. Ook wordt er een kosten-batenanalyse uitgevoerd.

Uitkomst

De uitkomsten van het onderzoek zullen een beeld geven van de effectiviteit van de interventie 'Kom uit de geldzorgen’. Daarnaast bieden de resultaten ook aanknopingspunten voor aanpassingen in de interventie zelf en nieuwe beleidsinstrumenten in het tegengaan van armoede en schuldenproblematiek.

Producten

Er zal een eindrapport worden opgeleverd met bevindingen, aanbevelingen en implementatie-adviezen. 

Betrokken organisaties

Gemeente Hoorn, Gemeente Amersfoort, Gemeente Leusden, Gemeente Venlo, Nibud en Universiteit Leiden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website