Projectomschrijving

Bij DemenTalent nemen mensen met dementie onder begeleiding als vrijwilliger deel aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Deelnemers en mantelzorgers zijn hier enthousiast over. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit van DemenTalent op de zelfwaardering, ervaren autonomie en psychiatrische symptomen van mensen met dementie, competentiegevoel van mantelzorgers, en beider kwaliteit van leven, en in implementatieaspecten. Het onderzoek dat in 24 ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers plaatsvindt, waarvan de helft na loting DemenTalent zal bieden, is onderdeel van een groter onderzoek, ‘Ontmoetingscentra 3.0’, naar het beschikbaar maken van nieuwe effectieve vormen van begeleiding bij dementie via Ontmoetingscentra. Doel is beter aan te sluiten bij behoeften die mensen hebben, fragmentering van ondersteuning tegen te gaan en landelijke verspreiding van effectieve interventies te bevorderen. Dit tweejarig project start februari 2016.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website