Projectomschrijving

Reeds voordat de aanpak personen met verward gedrag op kwam, had de GGD Zuid-Holland Zuid al de taak om Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) uit te voeren. Het Meldpunt Zorg & Overlast vormde de eerste schakel van deze uitvoering. Dit Meldpunt Z&O vervult haar rol voor alle 17 gemeenten in Zuid Holland Zuid.

Werkwijze Meldpunt Zorg en Overlast

Op dit meldpunt komen meldingen binnen per telefoon of mail door zorgaanbieders, buren of politie over mensen in zorgwekkende situaties. Het gaat over zorgen om of overlast van inwoners. Na triage worden casussen óf naar bekende aanbieders verwezen, naar een wijkteam doorgezet óf door consulenten OGGZ opgepakt. De OGGZ consulenten starten met het maken van contact met inwoners die zorg mijdend zijn. Het Meldpunt Z&O vervult een centrale rol in de keten van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag in de keten rond personen met verward gedrag.

Doel

In de regio is de ambitie de triage en het proces van doorverwijzen te verscherpen, teneinde een betrouwbare en met tempo functionerende partner in de keten te zijn.

Resultaten

Het Meldpunt Zorg en Overlast Zuid-Holland Zuid is onderdeel van de GGD ZHZ en fungeert als een meldpunt niet-acute zorg. Dit Meldpunt Z&O ontvangt jaarlijks gemiddeld 2000 meldingen over inwoners uit waar zorgen over zijn. Melders zijn inwoners, familie of professionals. De meldingen betreffen personen waarvan de melder vindt dat zij zorg nodig hebben maar waar de persoon zelf niet om kan of wil vragen.

Het Meldpunt heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het versterken van de triage. Het doel was niet alleen implementatie van een instrument, maar ook een heldere werkwijze en daarmee het versnellen van de doorlooptijd. De medewerkers zijn getraind om meldingen te verrijken en zo volgens een structuur van de ZRM de ernst en zorgbehoefte in beeld te brengen. Via triage wordt gewogen wat risico's en mate van zelfredzaamheid van de gemelde persoon zijn en wordt de cliënt naar best passende (bemoei)zorg of ondersteuning toegeleid.

Aanluiting

Door als Meldpunt Z&O gestructureerd en transparant over doorlooptijd te zijn kan een betere aansluiting gemaakt worden bij lokale partijen. Het Meldpunt Z&O is daarmee in de regio een centrale schakel in de keten.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website