Projectomschrijving

Doel

In Drenthe wordt een verkenning gedaan naar hoe een 24/7 meldpunt voor niet-acute meldingen van verward gedrag het beste kan worden ingericht. Als uitgangspunt wordt daarbij het bestaande Advies- en Meldpunt OGGz in Drenthe genomen.

Werkwijze

Op basis van een quickscan zijn 3 varianten in beeld gekomen voor een 24/7 meldpunt voor niet-acute meldingen:

  1. Invulling door GGZ Drenthe en het Advies- en Meldpunt OGGz
  2. Invulling door Veilig Thuis Drenthe en het Advies- en Meldpunt OGGz
  3. Invulling door de OGGz-partners GGD Drenthe, GGZ Drenthe, VNN en Cosis

Verwacht resultaat

Resultaat van de verkenning is:

  1. een beschrijving van de 3 varianten en hoe de samenhang is met andere meldfuncties
  2. een analyse van de impact per variant in organisatie, personeel en kosten

Vervolg

Het resultaat van de verkenning wordt voorgelegd aan de Drentse gemeenten die vervolgens een keuze maken voor een variant waarmee in 2019 een pilot wordt gestart.

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website