Projectomschrijving

Doel

Dit project richt zich op het verbeteren van de informatie-, advies- en meldfunctie voor niet-acute zorg in de regio Hollands Midden. Deze meldfunctie is voor burgers (cliënten, mantelzorgers en andere naasten, buurtbewoners) en professionals (politie, huisartsen, woningcorporaties, etc.) bekend en bereikbaar. De meldfunctie leidt toe naar passende zorg en is aanvullend op de acute keten.

Werkwijze

Het project bestaat uit 3 fases:

  1. Uitvoeren van een verkenning en behoeftepeiling naar de huidige en gewenste bereikbaarheid.
  2. Visie en draagvlak creëren voor een pilot met verbeterde bereikbaarheid.
  3. Uitvoeren van de pilot(s) waarin bereikbaarheid wordt uitgebreid. Met inbegrip van afspraken met de regionale Meldkamer en de Psychiatrische Eerste Hulp over de 24/7 bereikbaarheid, afspraken met ketenpartners over in te zetten vervolgzorg, afspraken over inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en een verbetervoorstel werkprocessen Meldpunt Zorg en Overlast (uitvoerder van de Meldfunctie).

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website