Projectomschrijving

Het is belangrijk dat passend vervoer beschikbaar is voor personen met verward gedrag. Hiertoe is eind 2016 het project ‘Triage, passende zorg en vervoer’ gestart in de regio van de politie eenheid Rotterdam. In de eerste fase van dit project zijn de meldingen in de 112-meldkamer van de politie geregistreerd, waaruit bleek dat 66% van meldingen over personen met verward gedrag kan worden opgelost in de reguliere zorg.

Doel

Deze tweede fase betreft het Meldpunt GGZ, een telefonisch meldpunt waarmee de 112-meldkamers kunnen overleggen, of waarnaar zij melders kunnen doorverbinden. Zo kan de situatie waarin personen met verward gedrag zich bevinden door het meldpunt direct worden geanalyseerd en kan deskundig, veilig en met de juiste middelen worden toegeleid naar zorg en ondersteuning.

De belangrijkste conclusies van het project zijn:

  • Dat het Meldpunt GGZ functioneert en dat voorziet in een behoefte van de meldkamers inzake hulp bij triage/kunnen overleggen met een GGZdeskundige en het kunnen wegzetten van de voor politie en ambulance niet-acute hulpvragen.
  • De verwachting van de eerste pilot is uit gekomen, namelijk dat twee derde van de meldingen niet acuut is. Er is echter geen éénduidige conclusie te trekken of deze personen ook bij hun eigen behandelaar terecht komen omdat de registraties niet eenduidig zijn.

Voorts is belangrijk dat er een goede samenwerking tussen verschillende partners tot stand is gekomen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website