Verwacht in 2020

Implementatieoproep sport en bewegen

In december 2020 verwachten we openstelling hiervan. Het doel van deze subsidieoproep is het vergroten van het lerend vermogen van het sport- en beweegveld op het gebied van implementatie.

Sandpit

In december 2020 volgt een oproep tot deelname aan de sandpit rondom het thema: de sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst. Een sandpit is gericht op een specifieke maatschappelijke uitdaging benadert vanuit verschillende invalshoeken en disciplines.
In een bijeenkomst zijn nieuwe kennisvragen opgehaald om de sportdeelname van de VMBO jeugd te versterken en behouden. Die gaan we gebruiken voor de oproep die uitnodigt tot deelname aan de sandpit.

Bekijk het verslag

Sportinnovator Vouchers 2021

In januari/februari 2021 verwachten we de oproep voor de Sportinnovator Vouchers. Het doel van de vouchers is om innovatie op het gebied van sport en bewegen te stimuleren door inzet van de expertise van de Sportinnovator-centra.

Subsidiekalender

Bent u benieuwd naar de subsidieoproepen die op dit moment open staan?

Ga naar de subsidiekalender
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website