Projectomschrijving

Het Living Lab Tijd voor Toekomst richt zich op het terugbrengen van kansongelijkheid op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl, bij kinderen in het primair onderwijs in de gemeente Oldambt. In de eerste fase zijn pilot gedraaid met een verrijkte schooldag, waarin lokale en regionale sportaanbieders extra sort- en beweegactiviteiten op school aanbieden. In de volgende fase wordt gekeken hoe we een kwaliteitsvolle koppeling tussen de verrijkte schooldag en lokaal sportaanbod kunnen realiseren, met als doel het stimuleren van sportvaardigheid en sportdeelname. Om dit te realiseren wordt samen met de lokale sportaanbieders en de stakeholders op en rondom de school (ouders, leerkrachten, directie, gemeente) verder verkend wat de behoeften zijn voor meer structurele samenwerking en koppeling aan de verrijkte schooldag, en worden pilots ontwikkeld, getest, geëvalueerd en doorontwikkeld. Op gemeentelijk niveau wordt een werkgroep ingericht die zich richt op bredere inbedding.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website