Projectomschrijving

Living Lab Lingewaard bestaat uit drie microlabs. Drie vitale sportparken in drie kleinere dorpen in de gemeente Lingewaard. Het generieke doel van dit Living Lab is het bijdragen aan de leefbaarheid in deze dorpen.
Op deze vitale sportparken gaan we focussen op:
• Aantrekkelijk en innovatief sportaanbod passend bij de wensen van de dorpsbewoners, dat aangeboden wordt op een daarvoor toegerust sportpark,
• De verankering van de organisatiestructuur én de samenwerkingsverbanden van de sportparken in de lokale context,
• Voldoende vrijwilligers per vitaal sportpark en open club om zelfstandig en duurzaam te functioneren.

De insteek van deze verankeringsfase van het living lab is om de vitale sportparken zo te ondersteunen en te begeleiden dat zij na kalenderjaar 2021 duurzaam zelfstandig kunnen opereren in samenwerking met de reeds nauw betrokken Sport- en Cultuurcoach van Stichting Welzijn Lingewaard en (beleids)medewerkers van de gemeente Lingewaard

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website