Projectomschrijving

Tijdens het vervolg van LL Beweegvriendelijk Vinkhuizen willen we het opgebouwde netwerk verstevigen en verankeren in de wijk. Een aantal ideeën uit de eerste fase gaat vanuit de gemeente daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dit draagt bij aan draagvlak en enthousiasme onder bewoners. Dat benutten we om meer bewoners en organisaties te betrekken bij het netwerk. Daarbij hebben we oog voor diversiteit.
De afgelopen periode is gewerkt op het thema beweegvriendelijkheid, wat vooral vanuit de gemeente is gepositioneerd. Komende periode willen we meer vrijheid laten om het netwerk zelf te laten bepalen aan welke thema’s zij willen werken. De rol van de projectleider wordt daarmee meer faciliterend dan leidend. Het ideaalbeeld is dat het netwerk op den duur op zichzelf komt te staan en de eigen agenda gaat bepalen.
We gaan de ontwikkeling van het Lab in beelden vastleggen. Daarbij hebben we oog voor het proces en zichtbare fysieke veranderingen in de wijk, maar ook voor emergente opbrengsten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website