Projectomschrijving

Als onderdeel van het SALVO project is de participatieve Triple-I methode ontwikkeld. Dit is een methode waarbij jongeren binnen de schoolsetting met elkaar in gesprek gaan over hun belevingswereld ten aanzien van een actieve leefstijl. Vervolgens worden de jongeren gestimuleerd om hun eigen interventie te ontwikkelen en uit te voeren.

Uit de procesevaluatie blijkt de training van docenten om deze methode toe te kunnen passen onmisbaar. Het doel van dit project is het aanleren van de methodiek om de jongeren te kunnen begeleiden. De doelgroep bestaat uit VMBO-docenten en sportprofessionals zoals buurtsportcoaches. Om het doel te bereiken wordt een train-de-trainer programma ontwikkeld, getest en geëvalueerd. Hierbij horen ook materialen zoals een handleiding Triple-I. Het project vindt plaats van september 2018 tot juni 2019. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website