Projectomschrijving

Om sport en bewegen op maat aan te bieden voor kinderen met motorische problemen zullen professionals rekening moeten houden met de mogelijkheden van de kinderen. In het project Meedoen met Sport zijn mediakaarten en een handboek hiervoor ontwikkeld. Hierin staan voorbeelden hoe gymdocenten in hun lessen gebruik kunnen maken van de methode van impliciet leren. Bijbehorend is een workshop voor docenten en trainers ontwikkeld hoe het handboek en de mediakaarten ingezet kunnen worden. Tot op heden zijn het handboek en de mediakaarten toegepast in het speciaal bewegingsonderwijs van 10 scholen.

Het doel van dit implementatieproject is om op 5 reguliere basisscholen waarin gymlessen worden gegeven aan kinderen met een motorische beperking of achterstand het handboek toe te passen. In het project zullen we eerst de gymlessen zoals ze momenteel worden verzorgd observeren, waarna we het handboek en de mediakaarten zullen overhandigen. Hierbij zullen we de docenten uitleg geven over de inhoud en achtergrond van het handboek. Vervolgens zullen de docenten 6 weken lang met behulp van een logboek bijhouden of ze het handboek hebben gebruikt bij de lesvoorbereiding en in de lessen zelf. Na die periode zullen we nogmaals de lessen observeren om eventuele veranderingen te kunnen vaststellen. Ook zullen we diepte-interviews houden met de docenten om zo te kunnen evalueren of het handboek en de mediakaarten een toevoeging kunnen zijn binnen het regulier onderwijs. Daarnaast gaan we met de kinderen uit de doelgroep bespreken wat zij belangrijk vinden bij sport, bewegen en de gymles en nemen we een korte vragenlijst af over hun participatie en competentiebeleving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website