Projectomschrijving

Binnen het RAAK-Publiek project Fit to Perform is de Performing Artist Health Monitor (PAHM) ontwikkeld. Dit is een online tool die automatisch en real-time informatie over de gezondheid van podiumkunstenaars verzamelt, analyseert en visualiseert. Daarnaast kunnen podiumkunstenaars aangeven of deze informatie gedeeld mag worden met de medische en artistieke staf. Dit bevordert de communicatie tussen de verschillende doelgroepen. PAHM wordt op dit moment binnen Codarts Rotterdam (Hogeschool voor de Kunsten) gebruikt om de gezondheid van studenten dans, muziek en circus in kaart te brengen.

Doel van deze VIMP-aanvraag is tweeledig. De eerste hoofddoelstelling betreft de implementatie van PAHM binnen het klassiek ballet. De tweede hoofddoelstelling gaat over het verspreiden van de resultaten van de drie wetenschappelijke publicaties (gepubliceerd in 2017/2018). Met deze VIMP-aanvraag worden deze artikelen in de vorm van een infographic beschikbaar gemaakt voor een breder publiek.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website