Projectomschrijving

Doel van dit project is de impact en organisatie van sportprogramma’s voor kwetsbare burgers, zoals daklozen, verslaafden en ex-gedetineerden, te optimaliseren. Onderzocht wordt of en hoe opgedane vaardigheden in sportprogramma’s zich vertalen naar positieve ontwikkelingen buiten de sport. Daarnaast bestuderen we de werkzame elementen uit de programma’s en hoe de programma’s het beste ingebed kunnen worden in een integrale aanpak van sociale kwetsbaarheid op gemeentelijk niveau. Tenslotte onderzoeken we de maatschappelijke kosten en baten van de programma’s. Aan het project werken samen de Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van Wageningen University & Research, het Lectoraat Bewegen, School en Sport van Hogeschool Windesheim, diverse kennisinstituten (Verwey-Jonker Instituut, Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten), praktijkpartners (o.a. Stichting Life Goals, Leger des Heils, Federatie Opvang) en de gemeenten Wageningen, Purperend, Enschede, en Amsterdam.

Bekijk de factsheet ‘Werkzame elementen van sportprogramma’s voor life skills transfer onder sociaal kwetsbare volwassenen’

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website