Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project 'Sport in Tijden van Ziekte' is onder andere onderzoek gedaan naar naar de ervaringen van mensen met type 2 diabetes en zorgverleners met het onderwerp bewegen in de diabeteszorg. Leefstijl, waaronder voldoende beweging, is een belangrijk maar lastig onderwerp in het behandeltraject. Patiënten ervaren weinig (passende) zorg op dit gebied en zorgverleners geven aan dat gedragsverandering bij patiënten moeilijk te bereiken is, en begrijpen niet altijd waarom dit het geval is.

Het doel van het implementatieproject is het verspreiden en toepassen van de resultaten uit het project 'Sport in Tijden van Ziekte'. De voornaamste doelgroep bestaat uit zorgverleners die mensen met type 2 diabetes begeleiden en stimuleren bij het (weer) oppakken van bewegen. Daarvoor:

1) Ontwikkelen we samen met en voor deze zorgverleners een werkboek met ervaringsverhalen, dilemma's uit de praktijk, theorie en praktische opdrachten. Hierdoor kunnen ze hun competenties op het gebied van beweegzorgverlening verder ontwikkelen. Dit werkboek wordt ontwikkeld en verspreid met hulp van de Nederlandse Diabetes Federatie, de Bas van de Goor Foundation en het Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA).

2) Ontwikkelen we met zorgverleners van de zorggroep ROHA een methodiek waarmee de praktijkondersteuners en huisartsen samen dilemma's uit de praktijk kunnen uitwerken en op hun eigen handelen leren reflecteren. De methodiek wordt ingevoegd in de bestaande structuren van de ROHA en zal aansluiten op de specifieke context waarin deze zorgverleners werken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het verspreidings- en implementatieproject heeft geresulteerd in:

 

1) een methodiek ontwikkeld samen met en voor de ROHA, die online voor iedereen toegankelijk is. Het uitgangspunt voor deze methodiek waren de resultaten uit het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte. Vervolgens is in een aantal sessies met een projectgroep - bestaande uit twee praktijkondersteuners, twee diëtisten, twee huisartsen, de projectleider persoonsgerichte zorg (allen ROHA) en de onderzoeker - het beweeg-cv ontwikkeld en uitgeprobeerd. De methodiek is gepresenteerd en bediscussieerd op de jaarlijkse opleidingsdag voor praktijkondersteuners en diëtisten van de ROHA en verspreid via de website van de ROHA en de poh, vakblad voor praktijkondersteuners.

 

2) het online toegankelijke werkboek 'Beweging in de type 2-diabeteszorg. Ervaringsverhalen en praktische reflectieoefeningen voor zorgverleners'. De inhoud van dit werkboek is gebaseerd op resultaten uit het project Sport in Tijden van Ziekte en (de sessies die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van) het beweeg-cv.

 

Gedurende het traject is er vanuit het veld (zorgverleners) vooral erg enthousiast gereageerd. Het onderzoeksproject Sport in Tijden van Ziekte heeft resultaten opgeleverd die aanleiding gaven/geven tot vernieuwingen in de praktijk van zorgverleners. Deze vernieuwingen vragen een omslag in het denken van zorgverleners. De producten die uit het project zijn voortgekomen (methodiek en werkboek) zijn daar behulpzaam bij. Deze zijn en worden verder verspreid via presentaties (o.a. congres Arts & Leefstijl en de Nationale Diabetes Dag 2020, beide in april 2020) en (online) artikelen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Beweging in de diabeteszorg' is gericht op het verspreiden en implementeren van resultaten uit het onderzoeksproject Sport in Tijden van Ziekte. De voornaamste doelgroep bestaat uit zorgverleners die mensen met type 2 diabetes begeleiden en stimuleren bij het (weer)oppakken van bewegen.

 

In de eerste fase ontwikkelen we samen met en voor deze zorgverleners een werkboek met ervaringsverhalen, dilemma's uit de praktijk, theorie en praktische opdrachten, zodat ze hun competenties op het gebied van beweegzorgverlening verder kunnen ontwikkelen. Dit werkboek wordt ontwikkeld en verspreid met hulp van de Nederlandse Diabetes Federatie, de Bas van de Goor Foundation en het Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA).

 

In de tweede fase ontwikkelen we met zorgverleners van de zorggroep ROHA een methodiek waarmee de zorgverleners (praktijkondersteuners en huisartsen) op een systematische wijze gezamenlijk dilemma's uit de praktijk uitwerken en reflecteren op hun eigen handelen. Dit is een verdere vertaalslag van het werkboek. De methodiek wordt ingevoegd in de bestaande structuren van de ROHA en zal aansluiten op de specifieke context waarin deze zorgverleners werken.

 

Hiermee beoogt het project Beweging in de diabeteszorg een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van beweegzorg voor mensen met diabetes type 2.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website