Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport en bewegen als middel is een belangrijke maatschappelijke ondersteuning voor mensen met psychische problematiek. Een actieve leefstijl levert gunstige effecten op voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociale participatie. Er zijn praktijkinitiatieven in Harderwijk om deze doelgroep sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, maar nog niet iedereen wordt hiermee bereikt.

 

Het motiveren en activeren van deze doelgroep op weg naar een passend en inclusief sportaanbod vraagt om kennis en expertise over psychische problematiek en hoe daar mee om te gaan. Verschillende organisaties in de gemeente en regio ondersteunen hierbij, maar er wordt nog nauwelijks structureel samengewerkt.

 

Met een aantal partners wordt het voortouw genomen om te onderzoeken welk duurzaam netwerk de benodigde expertise oplevert en of een living lab kansrijk is om het toekomstperspectief te bereiken. Dit gaan we doen in co-creatie met de doelgroep en organisaties en met directe toepassing in de praktijk in een sterk lerende omgeving.

 

Met elkaar zorgen we voor gelijkwaardige toegang tot het sport- en beweegaanbod voor kwetsbare mensen zoals dat voor iedere Nederlander het geval is. We nemen belemmeringen weg voor deze doelgroep om deel te kunnen nemen aan een sport- of beweegactiviteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website