Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een van de belangrijkste doelstellingen uit het Osse Sportakkoord zijn om 20.000 inwoners van Oss,

die nu niet of weinig deelnemen aan beweegactiviteiten, aan het bewegen te krijgen.

Een groot deel van deze inactieve bewoners wonen in de wijken Ruwaard en Schadewijk, waar het

Living Lab zich voor het belangrijkste deel op richt. De focusgroep waarop wordt ingezet is de jeugd

van 6-16 jaar. Hiermee sluiten we aan bij het landelijke doel ‘van jongs af vaardig’.

Geheel nieuw in de aanpak richting de doelgroep zal de aanpak van Open Recogition zijn. Een

aanpak die deelnemers aan activiteiten of bij prestaties beloont met een zogenaamde Open Badge.

Deze Open Badge is een digitale technologie die reeds wereldwijd wordt gebruikt en nu in Nederland

heel voorzichtig , met name in het onderwijs en bedrijfsleven, ingezet gaat worden.

Deze aanpak sluit perfect aan bij de doelgroep en speelt in om motivatie en zelfbeeldontwikkeling.

In Oss worden Open Badges inmiddels in het voortgezet onderwijs gehanteerd en met dit Living Lab

wil Oss deze aanpak ook in het maatschappelijke domein hanteren.

Wij zien grote kansen voor deze vernieuwende aanpak, die, wanneer succesvol, ook als aanpak voor

andere steden in het land kan dienen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website