Projectomschrijving

De gemeente Medemblik bestaat uit zeventien kernen. Er is een rijk verenigingsleven, veel sportaccommodaties en diverse buitensport mogelijkheden. De inrichting van de sportomgeving bevat zowel de kracht als een valkuil. Het rijke verenigingsleven en de sterke sociale samenhang maken dat er een grote zelfredzaamheid is binnen de dorpskernen. De keerzijde is dat men niet snel bij deze gevestigde orde aansluit en/of kernoverstijgend naar het sportaanbod kijkt.
Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, immigratie en individualisering, verandert de sportbehoefte.

Deze ontwikkelingen maken dat het huidige sportaanbod niet (volledig) aansluit bij de sportbehoefte, waardoor er een groep niet bewegende sporters ontstaat. Deze groep bestaat uit mensen die door een ervaren barrière (fysiek, sociaal of mentaal) niet deelnemen aan het huidige sportaanbod. De lokale cultuur is hierop sterk van invloed. Deze innovatie is gericht op het creëren van vernieuwing, verbreding en inclusie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website