Projecten

Sportclimbing injuries in the upper extrimity

Afgerond (september 2007 - juli 2010)

Recreatief klimmen wordt de laatste twee decennia meer en meer een populaire sport. Weinig is bekend over de prevalentie van klimblessures. Het Erasmus MC deed in de periode 2007-2010 epidemiologische onderzoek met behulp van een prospectieve cohort studie met één jaar follow-up om meer inzicht te krijgen in deze blessures en de ernst hiervan en een eerste richting te kunnen geven naar de...

Bekijk dit project

Omvang en ontstaansmechanismen van schouderblessures bij wedstrijdzwemmers.

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Onderzoek laat zien dat schouderblessures de meest voorkomende, vaak langdurige blessures zijn bij wedstrijdzwemmers. Onduidelijk is echter hoe groot het probleem is van schouderblessures bij talentvolle Nederlandse zwemmers. Daarnaast is er weinig bekend over de risicofactoren van het ontstaan van deze blessures. Het doel van dit project is inzicht krijgen in de omvang van schouderblessures bij...

Bekijk dit project

Onderzoek naar het gebruik en de (kosten)effectiviteit van SneeuwFit online op het aantal en de ernst van blessures bij wintersporters

Afgerond (juli 2012 - december 2013)

Van september tot en met december 2012 zijn wintersporters geworven die in januari, februari, maart of april een wintersportvakantie hadden gepland om deel te nemen aan het effectonderzoek. 379 wintersporters hebben alle drie de digitale vragenlijsten ingevuld, 28 van hen zijn uiteindelijk niet op vakantie geweest. De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 184 respondenten in de...

Bekijk dit project

Onderzoek naar omvang en markers van overtraining bij eerstejaars ALO studenten en eerstejaars wedstrijdroeiers

Afgerond (oktober 2012 - september 2014)

Uit de literatuur blijkt dat een toename in trainingsbelasting een mogelijk risico is voor overtraining. Zowel eerstejaars roeiers als eerstejaars ALO studenten krijgen te maken met een plotselinge, forse toename van de trainingsbelasting. Doel van dit onderzoek is overtraining bij eerstejaars ALO studenten en wedstrijdroeiers in kaart brengen en inzicht krijgen in markers van overtraining. ...

Bekijk dit project

Pilot kennistransfer sportgezondheidszorg

Afgerond (juli 2009 - maart 2011)

Op basis van de resultaten van de pilot gaat de KTS door om eenduidige, betrouwbare informatie bij de sporter te krijgen. Voor het vervolg van de pilot wordt ingezet op nadere uitwerking van borging in toekomstig beleid en bij Sportgezondheidszorg Nederland. Door de pilot is bij relevante stakeholders, zoals  Consument en Veiligheid, NOC*NSF, sportbonden, TNO en andere sportorganisaties duidelijk...

Bekijk dit project

Prevention of overtraining syndrome in young (elite) athletes: Development of a monitor and advanced techniques for clinical diagnosis

Afgerond (november 2005 - december 2008)

In de periode vanaf eind 2005 tot en met 2008 heeft de Rijksuniversiteit Groningen / UMC Groningen in samenwerking met UMC Utrecht een onderzoek uitgevoerd met als doel het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem waarmee overtraindheid en blessures kunnen worden voorkomen. Met behulp van een 'on-line' monitor werden door mannelijke talentvolle sporters tussen de 15 en 23 jaar dagboeken en...

Bekijk dit project

Programmeringsstudie Chronische Zieken en Sport en Bewegen

Afgerond (april 2006 - oktober 2006)

De programmeringsstudie zou inzicht moeten geven in de prioriteitstelling van onderzoeksvragen die relevant kunnen zijn om sport en bewegen bij de behandeling en revalidatie van een negental chronisch zieken (beroerte, ziekte van Parkinson, ziekte van Bechterew, artrose van de heup, astma, reumatoïde artritis, angst en depressie en epilepsie) te stimuleren. Na de programmeringstudie heeft een...

Bekijk dit project

Promotion of Physical Activity in Parkinson’s Disease; The ParkFit study

Afgerond (januari 2008 - april 2012)

Veel Parkinsonpatiënten worden inactief naarmate de ziekte vordert. Het project heeft een beweegstimuleringsprogramma ParkFit voor patiënten met de ziekte van parkinson ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd op effectiviteit. In de ParkFit studie werd uitgezocht wat de effecten zijn van meer bewegen. Er werden twee programma’s getest. De een verbetert het gevoel van veiligheid en...

Bekijk dit project

School, sport and exercise; the influence of the school environment on young people’s sport and exercise behaviour

Afgerond (januari 2008 - januari 2011)

Veel jongeren bewegen onvoldoende. De Nederlandse overheid stimuleert bewegen en sporten met gericht beleid, zoals de Impuls brede scholen. Over de rol van scholen bij beweeg- en sportgedrag was tot nu toe weinig bekend. Dit onderzoek brengt daar verandering in. Meer dan 7.000 leerlingen van 187 scholen hebben een vragenlijst ingevuld over hun wekelijkse beweeg- en sportactiviteiten. Vrijwel alle...

Bekijk dit project

Load and Capacity-part 2

Afgerond (augustus 2007 - maart 2011)

De subsidie was gericht op het verbeteren van de onderzoeksinfrastructuur rondom het onderzoek naar Sport, Bewegen en Gezondheid uitgevoerd binnen de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Met de subsidie werd geïnvesteerd in de infrastructuur, met als doel a) verdere groei en ontwikkeling van de onderzoeksdomeinen, b) samenwerking...

Bekijk dit project

The Dutch National Running Study

Afgerond (september 2012 - september 2014)

Nederlandse hardloop cohortstudie Hardlopen is een populaire vorm van fysieke activiteit. Hardlopen heeft positieve effecten op de gezondheid. Naast de positieve effecten van hardlopen is er ook het risico van blessures. Deze blessures kunnen er toe leiden dat deelname aan fysieke activiteiten verminderd en dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid.   Doel van dit onderzoek: het bepalen van...

Bekijk dit project

The effect of an exercise referral program (exercise on prescription) on physical activity among 20-30 year old non-Western migrant women: a randomized controlled trial

Afgerond (januari 2008 - januari 2011)

Veel allochtone vrouwen bewegen onvoldoende. Of het programma ‘Bewegen op recept’ hen stimuleert meer te bewegen, wordt in deze studie uitgezocht.Migranten in Nederland zijn vaak minder lichamelijk actief dan de autochtone bevolking. Dit verschil is bij vrouwen nog duidelijker dan bij mannen. Daardoor hebben allochtone vrouwen extra risico op overgewicht en chronische ziekten als diabetes....

Bekijk dit project

The effectiveness and cost-effectiveness of a proprioceptive balance board training programme for the prevention of recurrent acute lateral ankle sprains; a randomised controlled trial.

Afgerond (augustus 2005 - februari 2009)

GRONORUN (Groningen Beginners Hardloopproject) is een studie die het effect bepaalt van twee hardloopschema’s voor beginnende hardlopers op het ontstaan van hardloopblessures. De controle groep loopt volgens een standaard beginners hardloopprogramma van 8 weken. De interventie groep maakt gebruik van een langer durend programma met een opbouw van het hardlopen over een periode van 13 weken.In de...

Bekijk dit project

The Groningen Novice Running (GRONORUN) Project

Afgerond (april 2005 - december 2007)

GRONORUN (Groningen Beginners Hardloopproject) is een studie die het effect bepaalt van twee hardloopschema’s voor beginnende hardlopers op het ontstaan van hardloopblessures. De controle groep loopt volgens een standaard beginners hardloopprogramma van 8 weken. De interventie groep maakt gebruik van een langer durend programma met een opbouw van het hardlopen over een periode van 13 weken.In de...

Bekijk dit project

The TOPPRO-study (Tendinopathy of Patella Pain Relieving Orthoses): Effect of the use of a patellar strap and sports tape on jumper's knee complaints.

Afgerond (december 2012 - augustus 2014)

De blessure springersknie is een veel voorkomend en hardnekkig probleem. Ongeveer 10-30% procent van de springsporters zoals volleyballers, handballers en basketballers heeft last van deze blessure. Veel sporters met klachten willen blijven sporten en missen informatie over het gebruik van een patella bandje en sporttape, twee eenvoudig toe te passen en goedkope middelen die dit zouden kunnen...

Bekijk dit project

Verbetering van de diagnostiek van vaatproblemen bij sporters door toepassing van pedaalkrachtmeting, Near Infra Red Spectroscopie en EMG.

Afgerond (september 2012 - februari 2014)

Wielrennen kan leiden tot vaatproblemen in de bekkenslagader. 20 % van de topwielrenners krijgt klachten hiervan. Onbehandeld leidt dit vrijwel altijd tot het einde van de fietscarrière en in sommige gevallen ontstaat ernstige schade tot zelfs volledige afsluiting van het bloedvat. Het aanwezig zijn van deze vaatproblemen recreatieve fietsers is onbekend. De bestaande diagnostische test, een...

Bekijk dit project

Which active adolescent is 29 years later an inactive adult?

Afgerond (december 2007 - juni 2010)

In de Nederlandse samenleving komen onvoldoende lichaamsbeweging en langdurig zitten veelvuldig voor. Er zijn weinig voorspellende factoren van een inactieve leefstijl bekend. Wel bestaan er duidelijke aanwijzingen dat de puberteit een cruciale periode is voor het ontwikkelen en behouden van een actieve leefstijl. In dit project is onderzocht of er persoonlijkheids- en lichamelijke kenmerken en...

Bekijk dit project

Hardlopende vrouwen en hun blessures: het Nijmeegse Marikenloop onderzoek.

Afgerond (oktober 2012 - april 2014)

Het Marikenloop onderzoek keek naar factoren die het ontstaan van hardloopblessures kunnen voorspellen. Het onderzoek is verricht onder deelnemers van de Marikenloop 2013, een  hardloopwedstrijd in Nijmegen specifiek voor vrouwen. Als de factoren die hardloopblessures veroorzaken voorspelbaar zijn, kunnen blessure voorkomen worden door het beïnvloeden van deze factoren. 417 vrouwen hebben het...

Bekijk dit project

Actieve leefstijl en geestelijke gezondheid bij jonge adolescenten

Afgerond (juni 2005 - juni 2006)

Om inzicht te krijgen in de samenhang tussen lichamelijke activiteit en geestelijke gezondheidsproblemen onder adolescenten heeft het Trimbos-instituut analyses verricht van gegevens die in 2001 verzameld zijn in het kader van de Health Behaviour in School-aged Children Survey (HBSC). Voor het project is gebruik gemaakt van de Nederlandse dataset (7304 leerlingen in de leeftijd van 11-16 jaar).Het...

Bekijk dit project

Adduction-related groin injuries in athletes; regular care and a novel treatment approach.

Afgerond (maart 2005 - september 2009)

Dit project beschrijft de reguliere behandeling: deze bestaat uit frictie massage, mobiliserende technieken gericht op de heup, rekken van de heup adductoren en -flexoren, spierversterkende oefeningen gericht op de heup ab- en adductoren,  buikspieren en quadriceps, verbeteren van de neuromusculaire controle en sportspecifieke oefeningen.De huidige behandelmethoden van fysiotherapeuten in de regio...

Bekijk dit project

Defining the characteristics of effective exercise intervention in type 2 diabetes

Afgerond (januari 2008 - december 2011)

Een extreem hoge bloedsuikerspiegel (hyperglycemie) verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Bewegen verlaagt het risico. Welke type inspanning goed is voor individuele patiënten, wordt in dit onderzoek uitgezocht.Patiënten met type-2 diabetes (ouderdomssuiker) hebben een groot deel van de dag hoge bloedsuikerwaarden. Iedere dag 45 minuten bewegen kan de hoeveelheid hyperglycemie gedurende de dag...

Bekijk dit project

Effectiveness of Extracorporeal Shockwave Therapy in Jumping Athletes with Patellar Tendinopathy

Afgerond (januari 2008 - mei 2011)

Een springersknie (jumper’s knee) is een sportblessure van de knieschijfpees. Of shockwavetherapie helpt (als sporters doorspelen), wordt in deze studie onderzocht.Springersknie komt vaak voor bij sporters die veel springen zoals volleyballers, handballers en basketballers. Ongeveer 10-30% procent van de springsporters heeft last van deze blessure. Een goede behandeling voor springersknie bestaat...

Bekijk dit project

Establishment of a Center for Sports, Physical Activity and Health within the Maastricht network 'MOVE'

Afgerond (augustus 2008 - augustus 2011)

Het aantal mensen dat vanwege een ongezonde leefstijl een chronische ziekte krijgt, neemt toe. Het veranderen van eet- en leefgewoonten vraagt om een persoonlijke aanpak. Dat geldt ook voor de klinische behandeling van chronisch zieken. Om deze persoonlijke, integrale aanpak mogelijk te maken zijn innovaties nodig op het vlak van gezondheid, bewegen en voeding. Het Maastricht UMC+ zet daarom het...

Bekijk dit project

Gewicht maken in wedstrijdjudo - Een onderzoek naar de omvang, aard, motieven en effecten van gewicht maken op de gezondheid en prestaties van wedstrijdjudoka's.

Afgerond (november 2012 - april 2014)

Dit is de eerste uitvoerige studie naar de omvang, aard, motieven, invloeden, en effecten van het afvallen voor judowedstrijden op de gezondheid en prestaties van Nederlandse wedstrijdjudoka's. Een vragenlijst naar ‘gewicht maken’ is ontwikkeld, gevalideerd en afgenomen  onder 461 recreatieve en topjudoka’s. Aansluitend is bij 18 (oud)judoka’s een interview afgenomen en zijn focusgroep gesprekken...

Bekijk dit project

GRONORUN 2: The effect of a preconditioning program on running related injuires (RRIs) in novice runners

Afgerond (januari 2008 - juli 2011)

Hardlopen is populair: naar schatting lopen meer dan 2,5 miljoen Nederlanders regelmatig hard. Dat is goed voor de gezondheid, maar brengt ook risico’s met zich mee. Jaarlijks krijgt 30 - 75% van alle lopers te maken met een blessure. De bewezen risicofactoren zijn onder meer: opgelopen hardloopblessures in het verleden en geen hardloopervaring. De invloed van andere risicofactoren zoals geslacht,...

Bekijk dit project

Hamstringblessures in het amateurvoetbal: het preventieve effect van excentrisch trainen van hamstrings.

Afgerond (november 2012 - mei 2014)

Een speciale krachtoefening vermindert het aantal hamstringblessures bij amateurvoetballers. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en de KNVB. Aan het onderzoek deden 619 voetballers van 40 eersteklasse-amateurclubs mee. De helft van de amateurteams voerden 13 weken lang twee keer per week een speciale krachtoefening uit voor hun hamstrings (achterste dijbeenspieren). De andere helft van...

Bekijk dit project

(r)esearch in (a)cute vd (d)elayed (a)cl (r)econstruction (radar)

Afgerond (december 2012 - oktober 2014)

Een voorste kruisband (VKB) scheur is het gevolg van een verkeerde draaibeweging van de knie.  Er zijn aanwijzingen dat bij een actieve sporter eerder dan de gestelde termijn van drie maanden een VKB-reconstructie uitgevoerd zou kunnen worden. Het idee is dat wanneer de VKB-reconstructie eerder (binnen zes weken na het scheuren van de VKB) uitgevoerd wordt, de sporter weer sneller op het oude...

Bekijk dit project

Improving mobility in diabetic patients through resistance training

Afgerond (augustus 2005 - september 2010)

In dit project is onderzocht of een krachttrainingsprogramma spierkracht van mensen met diabetische polyneuropathie vergroot en of zo’n toename in spierkracht leidt tot een grotere mobiliteit en kwaliteit van leven.In de studie zijn 98 mensen geïncludeerd. Deze deelnemers zijn willekeurig verdeeld over een experimentele groep (n=51) en een controle groep (n=47). Daarnaast is een groep van 39...

Bekijk dit project

Improving the scientific infrastructure for sports, movement and health related research in Groningen

Afgerond (december 2007 - maart 2011)

De afgelopen termijnen is er inhoudelijk veel gerealiseerd zowel qua wetenschappelijke output als ook het opzetten van een goede infrastructuur voor samenwerking op het gebied sport, bewegen en gezondheid in regionaal en nationaal in LOSO verband. De infrastructuur subsidies hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd door het kunnen aanstellen van onderzoekscoördinatoren. Deze zijn belangrijk...

Bekijk dit project

Infrastructure for research on Sport, Physical activity and Health 2007-2009

Afgerond (januari 2008 - december 2010)

Bewegen is goed voor de gezondheid. Desondanks beweegt meer dan de helft van de Westerse bevolking onvoldoende. Het bevorderen van lichamelijke activiteit is daarom een belangrijk onderdeel van publiek gezondheidsbeleid.  Sommige interventies die bewegen en sporten stimuleren blijken goed te werken, maar er is meer onderzoek nodig naar interventies voor specifieke groepen. Dit onderzoek richt zich...

Bekijk dit project

Infrastructure for research on Sports, Physical Activity and Health.

Afgerond (januari 2005 - januari 2008)

De subsidie heeft twee aanstelling gegarandeerd, en twee andere tijdelijke aanstellingen mogelijk gemaakt. Hierdoor kreeg de onderzoekslijn binnen de afdeling Sociale Geneeskunde een omvang waarmee naar buiten toe (naar andere afdelingen binnen VUmc, nationaal en internationaal) een sterk profiel kan worden gepresenteerd. Binnen het VUmc zijn de contacten met de afdeling Traumatologie en de...

Bekijk dit project

Infrastructure for scientific research in the Maastricht University Center for Sports, Physical activity and Health

Afgerond (december 2005 - december 2008)

De in het project gestelde doelen zijn grotendeels gerealiseerd. De infrastructuur voor research en onderwijs op het gebied van sport, bewegen en gezondheid is enorm versterkt en uitgebreid, en wordt gedagen door de bestuurders en directeuren van de onderzoeksscholen. De beoogde realisatie van een afdeling sportgeneeskunde binnen het Maastricht UMC+ is niet tot stand gekomen. Wel worden op diverse...

Bekijk dit project

Infrastructuur onderzoek Academisch Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid Groningen Improvement of the scientific infrastructure for sports, movement and health related questions in Groningen

Afgerond (februari 2005 - september 2009)

De mogelijkheid om een onderzoekscoördinator aan te stellen bij het Universitair Centrum voor Sport, Beweging en Gezondheid heeft het UCSBG structuur gegeven en heeft de kwaliteit en kwantiteit van het sportgeneeskundig onderzoek in Groningen bevorderd. De samenwerking met LOSO partners heeft meer vorm gekregen, wat heeft geresulteerd in verschillende projecten waarin werd samengewerkt met een of...

Bekijk dit project

Load and Capacity

Afgerond (december 2004 - december 2007)

De gestelde doelen zijn bereikt. Voor de opbouw van een groep vaste medewerkers zijn alle middelen maximaal ingezet. Met het realiseren van een hoogleraar klinische sportgeneeskunde is een maximale stap gezet naar een sterke positie van de sportgeneeskunde. Een sterke positie, niet alleen wetenschappelijk maar ook klinisch, binnen het UMC Utrecht en in Nederland. Daarom is het belangrijk dat een...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website