Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'The Young Ones', is een geslaagd project waarbij integrale samenwerking gezorgd heeft voor succes! De jongeren zijn bewuster in het leven komen te staan ten aanzien van voeding en bewegen. Het plezier van bewegen heeft altijd voorop gestaan en dat zien we terug in de verschillende activiteiten die men daarna is gaan/blijven doen. Het feit dat ouders betrokken worden in het proces, maakt het geheel compleet en verschaft veel duidelijkheid onderling. Het is een mooi voorbeeld hoe zorgprofessionals en lokale partijen elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen. Het geeft een groot draagvlak op maatschappelijk gebied, waardoor je als commerciële partij voor 'vol' wordt aangezien en betrokken wordt bij meerdere projecten op het gebied van bewegen en gezondheid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van het totaal aantal deelnemers zijn 23 jongeren doorgestroomd in een structureel beweegaanbod, waarbij 19 aan fitness zijn blijven doen, 3 aan voetbal en 1 aan volleybal. De ouders en begeleiding waren al voldoende in beweging, maar zijn dit blijven voortzetten. Ook ouders die al in het fitnesscentrum aan het trainen waren zijn met hun kinderen samen blijven bewegen.

De integrale samenwerking tussen de zorgprofessionals en de lokale beweegaanbieder is zeer bijzonder te noemen. Het is duidelijk dat fitness een grote voorkeur heeft bij deze doelgroep en dat ze het leuk vinden om in een ongedwongen sfeer te bewegen. Ook de ouders zijn allemaal zeer positief geweest en betrokken bij de cursus.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds 2016 zijn wij in Uden JOGG gemeente en dus is het project Young Ones Uden, een waardevolle invulling voor deze gemeente. De eerste groep is zeer succesvol geweest en dit najaar starten we met de tweede groep. Het is duidelijk dat een integrale aanpak z'n vruchten afwerpt en resultaten biedt. De samenwerking is, gelukkig, ook een hele fijne bijkomstigheid wat uitstraalt naar de groep en hun ouders. Het blijft lastig om deze doelgroep in de juiste richting te krijgen, maar uiteindelijk kunnen we zeggen dat ons dat gelukt is binnen de kaders die we gesteld hebben.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vooraf is gesteld dat de doelstelling voornamelijk 'fun' dient te zijn en na de eerste cursus kunnen we zeggen dat we die doelstelling behaald hebben. De opkomst was meer dan wat we verwacht hebben en ook de ouders hebben goed meegedaan en in de thuissituatie wat zaken aangepast. De terugkom dag moet nog gerealiseerd worden, zodat we dan in kaart kunnen brengen of er terugval is of dat ze zich gehouden hebben aan de adviezen. De deelnemers zijn allemaal blijven sporten/bewegen en ook die doelstelling is dus behaald.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Young Ones Uden! gaat in (bijna ) Jogg gemeente met veel partners aan de slag om in 2016 en 2017 13-18 jarigen met overgewicht en hun ouders te helpen om sportief actief te worden en aan hun overgewicht te werken met de bewezen effectieve interventie RealFit.

Nog voor de zomer zal het college het besluit nemen.

 

Overgewicht bij de doelgroep in Uden is een groeiend probleem, waarbij gemeente, eerste lijn zorg, GGD, CJG en onderwijs hun zorg over uitspreken. Dat is de reden dat Uden een JOGG gemeente wil worden. Uit cijfers van GGD, hart voor Brabant in de regio Uden, blijkt dat 11% in 2011 en 14% in 2014 te maken heeft met overgewicht. De norm NNGB voor jongeren wordt door 74% van de jongeren niet gehaald. Door inactiviteit wordt het probleem groter en zullen meer volwassenen in 2020 meer zorg nodig hebben op allerlei gebieden. Om hier, preventief, ervoor te zorgen dat het percentage obesitas niet nog meer gaat stijgen is er dringend behoefte aan een programma waarbij bewustwording en psychologische aandacht gewenst is.

 

Een samenwerking voor Realfit in Uden is tot stand gebracht en heeft al een projectgroep opgeleverd. De kartrekker van deze projectgroep is Rolf van Duivenboden, werkzaam bij Beweeg- en preventiecentrum BodyVision Healthclub. We werken samen met gemeente Uden, CJG, GGD, Udens College, Psychologiepraktijk Van Meer, BodyVision (beweeg- en preventiecentrum), Stichting Compass (jongerencentrum) en zelfstandig diëtiste Marion Jansen.

 

In het overleg met de projectgroep, hebben de samenwerkingspartners duidelijk aangeven dat een samenwerkingsverband in ketenvorming een pré is. Alleen dan heeft het een kans van slagen om deze jongeren een gezond toekomstperspectief mee te geven. Een maatschappelijk probleem wat we niet mogen onderschatten.

 

Bij de organisatie van deze interventie, wordt de methodiek gehanteerd zoals deze beschreven is in het handboek van de interventie eigenaar. Deze methodiek heeft namelijk binnen meerdere wetenschappelijke studies reeds zijn effectiviteit bewezen op het gebied van gewichtsafname en vergrote sportparticipatie bij de beoogde doelgroep (jongeren met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 12 – 18 jaar).De in het handboek beschreven bewezen effectieve methode wordt helemaal gevolgd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website