Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project samenvatting: De RealFit interventie ‘West-Friese Scholieren gezond op gewicht’ uitvoeren in Hoorn. Sportcentrum Hoorn subsidie aanvrager, uitvoerder en locatie werkt hierin samen met Scholengemeenschappen en de GGD N-H om deelnemers te selecteren en informeren (voortraject). De uiteindelijke deelnemer die zich voor dit preventieve programma opgeeft, volgt een 13 weekse cursus RealFit, conform de interventie. Een 5 tal cursussen RealFit hebben plaats gevonden binnen de termijn oktober 2015 - november 2017. De cursussen RealFit zijn in de planning uitgewerkt en hebben samen gelopen met de school leerjaren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de RealFit interventie West-Friese Scholieren gezond op gewicht zijn 5 RealFit programma's gedraaid in de periode 10-2015 - 11-2017. Binnen een multidisciplinair team hebben de deelnemers inzicht gekregen en gewerkt aan gedragsverandering ten goede van een gezondere leefstijl. Deelnemers die voorheen vermindert actief waren zijn tegen het einde van het RealFit programma door gecoacht naar een zelfstandige sport activiteit. Door een goede voorselectie van de coördinatoren uit de projectgroep zijn de RealFit cursussen met volle animo van start gegaan. Met enkele kleine aanpassingen in de uitvoering is cursus RealFit geoptimaliseerd. Het preventieve programma om een te hoge BMI bij de Hoornse jeugd tegen te gaan is door de voorselectie op scholen met ondersteuning van de jeugdverpleegkundige GGD H-N een begrip geworden, met spontane informatie aanvraag/opgave als gevolg. Oud deelnemers spreken over een leerzame en uitdagende RealFit cursus waarin zijzelf als hun ouders handvatten gegeven worden voor een fitter en gezonder leven. Doorstroom na de Cursus RealFit naar een sport activiteit, extra ondersteuning via diëtiste of gedragsdeskundige is geborgd. Na de subsidie zijn we dit schooljaar 2017-2018 gestart met de opvolger van 'RealFit' genaamd 'Active Life'.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project samenvatting:

De RealFit interventie ‘West-Friese Scholieren gezond op gewicht’ uitvoeren in Hoorn. Sportcentrum Hoorn subsidie aanvrager, uitvoerder en locatie werkt hierin samen met Scholengemeenschappen en de GGD N-H om deelnemers te selecteren en informeren (voortraject). De uiteindelijke deelnemer die zich voor dit preventieve programma opgeeft, volgt een 13 weekse cursus RealFit, conform de interventie.

Een 5 tal cursussen RealFit staan gepland binnen de termijn oktober 2015 - november 2017. De cursussen RealFit zijn in de planning uitgewerkt en lopen samen met de schoolleerjaren. .

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten cursussen RealFit 1 en 2:

 

Door een goede voorselectie van de coördinatoren uit de projectgroep zijn zowel RealFit cursus 1 als 2 met volle animo van start gegaan. Met enkele kleine aanpassingen in de uitvoering is cursus RealFit 3 nu in volle gang. Het preventieve programma om een te hoge BMI bij de Hoornse jeugd tegen te gaan is door de voorselectie op scholen met ondersteuning van de jeugdverpleegkundige GGD H-N een begrip aan het worden, met spontane informatie aanvraag/opgave als gevolg. Oud deelnemers spreken over een leerzame en uitdagende RealFit cursus waarin zijzelf als hun ouders handvatten gegeven worden voor een fitter en gezonder leven. Doorstroom na de Cursus RealFit naar een sport activiteit, extra ondersteuning via diëtiste of gedragsdeskundige is geborgd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Westfriese scholieren gezond op gewicht, ook na 2107!

 

Inactiviteit, ongezonde leefstijl en overgewicht onder scholieren is een groeiend probleem. In de periode oktober 2015 tot en met december 2017 biedt Sport- en preventiecentrum Hoorn vijf groepen van ca. 15 leerlingen met overgewicht van Tabor College,in de leeftijd van 13-16 jaar,RealFit interventies aan

 

Er is een nauwe samenwerking met Tabor College (4700 leerlingen), de gemeente Hoorn, GGD Hollands Noorden, Praktijk voor Dieet- en Voedingstherapie, Tabor Xtra en daardoor met ca. 10 lokale sportaanbieders en –verenigingen. Bij Tabor Xtra wordt binnen schoolverband goedkoop met elkaar gesport o.l.v trainers van samenwerkende verenigingen

 

De doelgroep volgt onderwijs op Tabor College. De interventies richten zich op leerlingen in de leeftijd van 13-16 jaar met een door de GGD vastgesteld te hoog BMI. Het Tabor College biedt bijna alle vormen van onderwijs aan . De leerlingen zijn afkomstig uit de gemeente Hoorn en de omringende gemeenten. Tabor college is de eerste school in West Friesland met het ‘gezonde school’ vignet

 

Docenten LO, mentoren en zorgfunctionarissen zijn bij de uitvoering van het programma betrokken. Het betreft in alle gevallen professionals die vakspecifiek en/of didactisch gekwalificeerd zijn. Tevens levert de combinatiefunctionaris die op Tabor College werkzaam is een bijdrage aan monitoring van het RealFit programma en het begeleiden van deelnemers bij Tabor Xtra en de ermee samenwerkende beweegaanbieders

 

De gemeente Hoorn steunt de aanvraag omdat het past in het gemeentelijk sport- en beweegbeleid, gezondheidsbeleid en jeugdbeleid (Coalitieakkoord, 2014-2017)

 

De gezamenlijke ambitie is dat minimaal 75 kinderen in de leeftijd 13-16 jaar (uitloop naar 18 jaar) , die inactief zijn en een te hoog BMI hebben na een jaar een actievere en gezondere leefstijl hebben ontwikkeld en hun BMI is gestabiliseerd en zo mogelijk verlaagd

 

Tijdens de interventie worden de leerlingen begeleid op basis van het bewezen effectieve RealFit programma. De sportinstructeurs van Sportcentrum Hoorn, de psycholoog van de GGD,diëtiste Carine de Nijs, leveren een bijdrage in het kader van dit programma. Ouders worden nadrukkelijk bij het programma betrokken. Het proces wordt gemonitord door de begeleider vanuit Sportcentrum Hoorn, docenten-LO de combinatiefunctionaris van Tabor College,de voedingsdeskundige en de GGD

 

Na de RealFit interventie wordt de interventie geborgd doordat de leerlingen in een vertrouwde omgeving binnen de eigen school via Tabor Xtra aan een passend beweegaanbod tegen lage kosten kunnen deelnemen en docenten LO blijven de leerlingen de rest van hun schoolloopbaan blijven monitoren

 

Doel van de aanvraag is nu ervaring en kennis op te doen en samenwerkingsverbanden te bestendigen. Op basis van de resultaten gaan de locale partners over twee jaar met het op de locale situatie toegespitste programma verder. De locale partners hebben op dit punt de medewerking toegezegd

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website