Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf september 2013 tot september 2015 heeft er in het kader van Sportimpuls, Kinderen Gezond op Gewicht in Rosmalen een project gelopen op initiatief van de voetbalclub OJC ROSMALEN en het Gezondheidscentrum De Groote Wielen, onder de titel "Voorkomen is beter dan genezen".

 

Meer dan 400 peuters en kleuters zijn onder toezicht van ouders/verzorgers, van gediplomeerde kleuter leiders/leidsters van de Kinder Dag Verblijven en onder deskundige begeleiding van B-fit coach van de Gelderse Sport Federatie en van v.v. OJC ROSMALEN van een diëtiste, een kinderfysiotherapeut en een podotherapeut van het Gezondheidscentrum bezig geweest met sporten,bewegen te samen met een goede en verantwoorde voeding.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf september 2013 tot september 2015 heeft er in het kader van Sportimpuls, Kinderen Gezond op Gewicht in Rosmalen een project gelopen op initiatief van de voetbalclub OJC ROSMALEN en het Gezondheidscentrum De Groote Wielen, onder de titel "Voorkomen is beter dan genezen".

 

Meer dan 400 peuters en kleuters zijn onder toezicht van ouders/verzorgers, van gediplomeerde kleuter leiders/leidsters van de Kinder Dag Verblijven en onder deskundige begeleiding van B-fit coach van de Gelderse Sport Federatie en van v.v. OJC ROSMALEN van een diëtiste, een kinderfysiotherapeut en een podotherapeut van het Gezondheidscentrum bezig geweest met sporten,bewegen te samen met een goede en verantwoorde voeding.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Voorkomen is beter dan genezen" is officieel gestart media maart 2014.Op dit moment loopt het project bij 4 Kinderdagverblijven waarmee ouders, leidsters, kleuters en peuters razend enthousiast zijn. Er doen aan het project ongeveer 450 kleuters en peuters mee. Via de Gelderse Sportfederatie wordt de interventie B-Fit uitgevoerd.De bedoeling is dat dit project het komend jaar wordt uitgerold verder in Rosmalen om nogmaals honderden andere peuters en kleuters te bereiken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat van het project, Voorkomen is beter dan genezen, op dit moment is er bijna 450 kleuters en peuters per dag onder professionele begeleiding bewegen en letten op hun voeding. Dat het met de ouders al net zo gaat, middels work shops e.e. zijn de ouders er zeer nauw bij betrokken en ook deze zorgen dat de kleuters en peuters thuis goed bewegen op hun voeding letten en bij eventuele traktaties zorgen dat er ook voldoende water en fruit "in de aanbieding"is.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In samenwerking met kinderopvang met de gemeente en Gezondheidscentrum start OJC voor baby’s en peuters met hun ouders in de Groote Wielen met het 2 jaar durend programma.Het programma heeft 3 bouwstenen:

Sport & Beweegaanbod

Gekozen is voor de interventie B-Fit. Met B-Fit wordt ingezet op een sport- en beweegaanbod voor peuters op de kinderopvang. Er wordt aandacht besteed aan het belang van sport en bewegen. Daarnaast wordt de omgeving van de baby’s en peuters zo ingericht dat ze uitgenodigd worden om in beweging te blijven c.q. te komen. Het sport- en beweegaanbod wordt structureel ingebed binnen de kinderopvang.

Ouderparticipatie & opvoedingsondersteuning

In deze bouwsteen is gekozen voor de interventie B-Fit. Met B-Fit ontvangen ouders van baby’s en peuters voorlichting in de vorm van workshops, themabijeenkomsten, nieuwsbrieven over een actievere en gezondere leefstijl. Dit om te waarborgen dat deze kinderen in de toekomst gevrijwaard worden van overgewicht en blijven sporten bij een sportvereniging. Ook voor peuters met hun ouders wordt een beweegaanbod opgezet waarbij peuters motorische vaardigheden kunnen opdoen en kunnen ontdekken welke sport bij hen past. Op die manier wordt de weg naar de sportvereniging verkleind en het structureel bewegen gepromoot bij de sportvereniging.

Samenwerking tussen sport en zorg

Met gezondheidscentrum worden baby’s en peuters gemonitord en wordt een zorgketen opgezet waarbij een optimale samenwerking ontstaat tussen de sport, kinderopvang, kinderfysiotherapeut, diëtiste, jeugdarts e.d.

 

De bouwstenen staan nauw met elkaar in verbinding. Zo biedt het gezondheidscentrum met haar professionals binnen de zorg zoals een kinderfysiotherapeut en diëtiste ook ondersteuning bij de bouwsteen ouderparticipatie & opvoedingsondersteuning in het geven van voorlichting. Ook wordt het programma B-Fit binnen de zorgketen vormgegeven zodat overgewicht op tijd gesignaleerd wordt en kinderen met overgewicht doorverwezen worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website