Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na een jaar van actieve inzet hebben we ons project moeten afronden, omdat er onvoldoende aanmelding van deelnemers op gang kwam. De groep jongeren met een verstandelijke beperking en overgewicht blijkt een complexe en vaak vergeten groep. We hebben een pilot van de beweeggroep gedraaid en een intensieve wervingsperiode gekend. We hebben veel geleerd over de belangrijkste belemmeringen en wat er nodig is een project voor deze doelgroep succesvol neer te zetten.

 

Een aantal aandachtspunten:

- Zorg voor een intesieve en persoonlijke werving

i. Brief en folder niet voldoende

ii. Eenmaling consult met advies leidt vaak niet tot actie

iii. Herhaling van informatie vergroot de kans op actie

iv. Wegnemen van ervaren drempels vergroot de kans op deelname

- Vergroot je wervingsgebied en schakel de juiste professionals in

- Alleen sporten en diëtist bezoeken is niet voldoende, zorg voor intensieve begeleiding van ouders in de thuissituatie. Dit is belangrijker dan de sportgroep en brengt minder drempels met zich mee, zoals vervoer.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie samenvatting

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kinderen met een beperking en obesitas of overgewicht worden in onderzoeken weinig in beeld gebracht onder andere vanwege hun complexe problematiek. Toch laten de beperkt beschikbare gegevens en praktijkervaringen zien dat obesitas en overgewicht bij kinderen met een beperking meer voorkomen dan bij kinderen zonder een beperking. Dit project wil deze kwetsbare doelgroep in kaart brengen en een programma aanbieden. Een gezondheidsinterventieprogramma dat zich richt op de leefstijl, zowel voeding als bewegen, en het gehele gezin is een vernieuwende aanpak voor kinderen met een verstandelijke beperking.

 

Het programma VetCool® Speciaal biedt een beweegmodule van zes maanden waarbij vier maanden tweemaal per week en twee maanden eenmaal per week gesport wordt. Binnen deze module zijn twee ouder-kind lessen om ouders en kinderen bij elkaar te betrekken en te laten leren van hun ervaringen. Ouders krijgen twee informatiebijeenkomsten van specialisten over voeding, bewegen, opvoedingsaspecten en over de risico’s rondom obesitas en overgewicht. Ouders gaan met hun kind naar minimaal drie individuele afspraken met een diëtist. Verder zal een kookworkshop geboden worden. Intensief aandacht wordt gegeven aan de doorstroming naar een geschikte sportgroep.

 

Het project wordt uitgevoerd in regio Breda in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis, de GGD, Revant, Breda-Actief, scholen speciaal onderwijs, de Soepfabriek en enkele sportaanbieders. Tijdens de projectperiode zal het programma drie keer uitgevoerd worden waarbij tot 16 kinderen per keer kunnen deelnemen. Stichting BAS is de hoofdaanvrager en zal het programma uitvoeren. De sportgroep blijft na de projectperiode bestaan onder Stichting BAS. Na twee jaar is er voldoende bekendheid binnen Breda om de doorverwijzing naar deze groep in stand te houden. Door de opgedane ervaring worden de kosten van het programma teruggebracht, waarvoor een eigen bijdrage van ouders wordt gevraagd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website