Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eerste jaar van de Sportimpuls is ondanks wat onverwachte obstakels goed verlopen. Er zijn momenteel 3 structurele groepen Tigers opgestart, er worden nieuwe instructeurs opgeleid, promotielessen gegeven en goed samengewerkt met de zorgpartners.

 

Nieuwe communicatiemiddelen zijn in ontwikkeling in samenwerking met de interventieeigenaar.

 

Kortom, Tigers in Amsterdam-Noord zijn een succes

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste ( tussen)resultaten zijn de de opstart van 3 structurele Tigergroepen, ( de vierde komt eraan )

De samenwerking met AAGG

De doorverwijzing vanuit AAGG naar Tigers

Opleiding nieuwe Instructeurs

Het thema Tigers kenbaar maken bij de lokale doelgroep.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tigers (Life Skill Education) is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op ‘levensvaardigheden’ voor de jongste jeugd. Het programma is afkomstig uit Engeland en bestaat al in meer dan 10 landen, inclusief Nederland. Binnen de regeling ‘kinderen sportief op gewicht’ willen we Tigers inzetten om de jongste jeugd van 2-4 jaar en hun ouders te activeren. Het project kent drie pijlers; Sport & beweegaanbod; Samenwerking met zorg en Ouder betrokkenheid & opvoedondersteuning.

 

Sport en beweegaanbod

Het programma kent zes thema's, van elk een kwartaal. Voorbeelden van onderwerpen zijn: leiderschap en teamwerk, omgaan met vreemden, veiligheid, voeding & gezondheid. Na de lessen krijgen de kinderen opdrachten mee om thuis, samen met hun ouders, te oefenen. Ouders worden op deze manier betrokken en bewust gemaakt. De lessen duren 45 minuten. Ieder themablok wordt afgesloten met een toets. Hier behalen de kinderen badges die aangeven in welk stadium van ontwikkeling ze zich bevinden en waarmee zichtbaar is een bepaald onderdeel te hebben afgerond.

Trainers volgen de opleiding tot Tiger instructeur Level I en Level II. Elk level bevat belangrijke en leerzame levensvaardigheden die behulpzaam zijn in de ontwikkeling van een kind. Trainers werken met een handleiding voor het verzorgen van de lessen.

 

Samenwerking met Zorg

Tigers op recept heeft als doel om d.m.v. sport en advies overgewicht onder jonge kinderen terug te dringen. Hiervoor is samenwerking met lokale zorgpartners een vereiste. Deze partners zijn betrokken bij het bereiken en doorverwijzen van de doelgroep. Hierbij wordt rekening gehouden met de afspraken ten aanzien van verwijzing en toeleiding zoals opgesteld in het Pact Gezond Gewicht Amsterdam (2013). Tigers wordt ‘op recept’ aangeboden. Potentiële partners zijn: Jeugdgezondheidszorg, ouder-kind-centra (Amsterdamse CJG) huisartsen, kinderfysiotherapeuten e.d. De zorgpartners en andere organisaties, zoals kinderopvang, kunnen daarbij gebruik maken van flyers en ander Pr-materiaal.

 

Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning

Bij het terugdringen van overgewicht van jonge kinderen is de betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Zo zijn ouders aanwezig tijdens de lessen en worden ze betrokken bij het uitvoeren van de huiswerkopdrachtjes van de kinderen. Binnen het project wordt er samen met lokale (zorg)partners een specifiek programma aangeboden aan de ouders, gericht op een actieve en gezonde leefstijl voor ouders en hun kinderen. Dit wordt rondom de Tigers lessen aangeboden binnen de sportclub.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website