Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tigers op Recept in de wijken Kanaleneiland en Utrecht-West zijn de afgelopen twee jaar de start geweest van de ontwikkeling van een gezonde leefstijl voor kinderen 2-4 jaar en hun ouders/verzorgers. In samenwerking met zorgpartners en vele professionals is de goed beschreven interventie van het Kenniscentrum voor Sport Tigers op Recept, het middel geweest om kinderen op een jonge leeftijd spelenderwijs bekend te maken met een gezonde en actieve leefstijl. Tigers op Recept heeft in Kanaleneiland 4 structurele locaties voor kinderen opgezet en in Utrecht-West 2 locaties met structurele lessen. Kinderen/ouders kunnen wekelijks naar de sportaanbieder in de wijk waar zij les en onderricht krijgen in een gezonde, actieve leefstijl die uitdagend is om te doen. Naast de behaalde resultaten wordt Tigers op recept op dit moment voorbereid om onderzocht te worden voor een verdere doorontwikkeling voor alle kinderen in Nederland. Vanuit het Kansfonds heeft de wijk Kanaleneiland de mogelijkheid gekregen om de komende 3 jaar verder kinderen te bereiken die dit anders niet zouden kunnen doen. Tevens wordt nagedacht over stedelijke ontwikkeling van Tigers in Utrecht.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tigers op Recept in Utrecht -Structureel aanbod in de wijken gerealiseerd en samenwerking met andere sportaanbieders, zorgpartners en de gemeente dmv van een vervolgproject met het Kansfonds. -Sportimpuls heeft de mogelijkheden gegeven om Tigers voor jonge kinderen 2-4 jaar door te ontwikkelen naar een nieuw aanbod wat kinderen en ouders de kans geeft een gezonde leefstijl aan te houden. -Doorontwikkeling Tigers LSE voor kinderen tegen overgewicht geslaagd dmv ontwikkeling van producten (broodtrommel, leskaarten, instructiefilms) voor kinderen, ouders, zorgpartners en instructeurs. -Meetinstrumenten ontwikkelen voor kinderen op deze jonge leeftijd is een blijvend proces in combinatie met de sportaanbieder om het "dikke kindjes" les te voorkomen en toch te kunnen meten. -Tigers LSE in de vorm van Tigers op Recept is een prima middel gebleken in de aanpak van overgewicht op een actieve en onderhoudende manier naar de doelgroep te brengen. -Tigers op recept is een mogelijkheid voor alle kinderen in Nederland en daarbuiten om een gezonde start te maken.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tigers op Recept in Utrecht-West en Kanaleneiland richt zich op de jongste doelgroep van 2-4 jaar. Middels het programma opgebouwd uit thema's zoals omgaan met gezonde voeding, vreemden, bewegen, fitness, leiderschap, samenwerken en wereldoriëntatie krijgen de kinderen een andere leefstijl aangeleerd. De ouders hebben een belangrijke bijdrage aan het geheel en middels de thema boekjes, badges en te ontwikkelen middelen worden nieuwe handvatten voor ouder en kind aangereikt.

 

Op dit moment zijn in de wijk Kanaleneiland de partners waar wij mee samenwerken in stelling gebracht en worden via zorgpartners kinderen doorverwezen naar de locaties. Lombok is in de opbouwende fase en maakt goede vorderingen.

 

Meer informatie via www.tigers-lse.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten worden uitgebreid bekend gemaakt in de bijgevoegde bijlagen. Verkorte versie is dat in de wijken Utrecht West en Kanaleneiland locaties zijn ontstaan waar kinderen met overgewicht naar worden doorverwezen en worden begeleid in het Tigers op Recept concept.

 

Verder is er een doorontwikkeling van het programma tot stand gekomen die zowel ouders/kinderen als de zorgpartners als aanbieders helpt om in een vroegtijdig stadium van overgewicht en ongezonde leefstijl de kinderen en ouders te ondersteunen.

 

Voor meer informatie zie www.tigers-lse.nl

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beweeginterventie Tigers Life Skills Education heeft al in vele verschillende landen jonge kinderen en ouders weten te inspireren om te bewegen. Kinderen gaan aan de hand van de avonturen van Timmy de tijger bewegen en leren verschillende levensvaardigheden zoals gezonde voeding en omgaan met gevaren. De sportvereniging KISPORT en het NIVM gaan de aantrekkingskracht van Timmy inzetten bij het terugdringen van overgewicht onder 2-4 jarigen in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Lombok. Hiervoor werken ze samen met strategische netwerkpartners, JOGG en zorgaanbieders in de twee wijken om kinderen met overgewicht door te verwijzen naar ‘Tigers op recept’. In de eerste plaats moet er beweegaanbod bij de sportvereniging komen voor kinderen van 2-4 jaar. Dit aanbod is er momenteel niet in beide wijken. Samen met voorschoolse educatie en kinderopvangorganisaties worden kennismakingsactiviteiten aangeboden. Kinderen en ouders worden bereikt en vanuit deze activiteiten worden nieuwe vaste groepen opgezet; laagdrempelig, midden in de wijk. Er komen in de projectperiode steeds nieuwe momenten waarnaar door de verschillende partners kinderen met overgewicht doorverwezen kan worden. Alleen bewegen lost overgewicht niet op. Er is extra aandacht voor de rol van ouders. De wekelijkse lessen bieden een unieke kans om ouders te betrekken bij het bewegen van hun kinderen en om een extra zorgimpuls voor ouders te realiseren. Allemaal in de sport en niet in een formele zorgomgeving. Ouders doen altijd mee aan de lessen. Daarnaast wordt iedere eerste les van de maand samen met onder andere een diëtist en JGZ partners een programma gericht op ‘gezond opvoeden’ van kinderen ontwikkeld. Omdat in beide wijken een grote Marokkaanse en Turkse gemeenschap woont worden er met vertegenwoordigers uit de gemeenschap zelf discussie/ reflectie momenten georganiseerd om met elkaar de vertaling van gezond opvoeden naar de eigen dagelijkse praktijk te bespreken. Alles in de informele sportomgeving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website