Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met Tigers in Den Haag zijn uiteindelijk ongeveer 600 kinderen van 2-4 jaar bereikt in stadsdeel Laak. Hiernaast

zijn nog ongeveer 130 ouders bereikt met ons beweegaanbod.

 

Aan het einde van het project waren er 5 structurele groepen (nu zijn het er 3 structurele groepen) waarmee er ongeveer 50 kinderen wekelijks in beweging worden gebracht. Hier hebben ouders meegedaan met het ouderprogramma over gezonde leefstijl.

 

De kinderen waarvan het BMI is gemeten waren er 10 'te zwaar' en 3 'veel te zwaar'. Bij de vervolg meting waren er

nog maar 3 kinderen 'te zwaar'. Hieruit blijkt dat het overgewicht bij 10 kinderen is teruggedrongen naar normaalwaarde.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Overgewicht bij 25 kinderen van 2-4 jaar terugdringen door verschuiving van de BMI naar de normaalwaarde in

een projectperiode van twee jaar.

Deels behaald. We hebben niet van alle kinderen het BMI twee keer kunnen meten om een verschuiving van de

BMI te constateren. Van de kinderen waar het BMI van is gemeten waren er 10 'te zwaar' en 3 'veel te zwaar'. Van

deze 13 kinderen met overgewicht zijn er bij de laatste vervolg meting maar 3 kinderen 'te zwaar' gemeten. Dat

houdt in dat er bij 10 kinderen het overgewicht is teruggedrongen naar normaalwaarde.

Verder is er vooral preventief bestreden, door jonge kinderen positief met sport & bewegen in aanraking te laten komen en ouders informatie te geven over een gezonde leefstijl. Hoe dit in de komende jaren zijn uitwerking heeft is moeilijk te meten, maar we zijn er zeker van dat we met Tigers in Den Haag hebben bijgedragen aan een

gezondere leefstijl.

 

2. Organiseren van 2-3 structurele Tigers groepen (2-4) in Laak per jaar. Hiermee worden in totaal 40-60 kinderen

structureel in beweging gebracht.

Behaald. In de projectperiode van 2 jaar zijn in totaal 5 nieuwe beweeggroepen georganiseerd. Hiermee zijn in totaal 53 kinderen structureel in beweging gebracht. Op dit moment zijn er nog drie structurele Tigers groepen onderdeel van het clubaanbod en daarmee 38 kinderen blijvend lid. Ook zijn er inmiddels 11 kinderen doorgestroomd naar het reguliere sportaanbod voor de oudere jeugd.

 

3. Aanbieden van project(beweeg)aanbod bij kinderopvangorganisaties en voorschoolse educatie: bereik 400-500 kinderen.

Behaald. Met de kennismakingslessen zijn er 412 kinderen bereikt en daarnaast 132 ouders. Verder zijn er op de

evenementen nog ongeveer 160 kinderen bereikt.

 

4. Opleiden van 3 nieuwe (mini) Tiger instructeurs.

Behaald. Mourad, Rozemarijn, Jiska, Cecil, Ben en Freek zijn opgeleid als Tiger instructeur. In totaal 6 nieuwe Tiger instructeurs.

 

5. Opleiden van 3 medewerkers kinderopvang met Tigers methodiek.

Niet behaald. Hier was geen animo voor. Deze plekken zijn gebruikt voor het opleiden van nieuwe Tiger instructeurs, welke daarna zijn ingezet in het project. Deze instructeurs hebben in het tweede projectjaar ook op

locatie extra deskundigheidsbevordering in de vorm van intervisie ontvangen gericht op hun rol in het project.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Tigers in Den Haag loopt nu 1 jaar. Met het project proberen we het overgewicht onder 2-4 jarigen terugdringen in stadsdeel Laak. Dit wordt gedaan met het Tigers beweegprogramma welke speciaal ontwikkeld is voor de doelgroep. En het ouderprogramma over gezonde leefstijl welke door specialisten in hun vakgebied wordt geleid.

 

Als eerste is er een beweegaanbod gecreëerd voor 2-4 jarigen in stadsdeel Laak. Dit was nog niet aanwezig. Door op voorscholen en peuterspeelzalen kennismakingslessen te geven zijn er nu 3 structurele groepen. De verschillende zorgpartners kunnen kinderen met (kans op) overgewicht doorverwijzen naar deze structurele groepen.

 

Bij 2 van de 3 deze structurele groepen is het ouderprogramma gegeven. Het ouderprogramma ziet er als volgt uit; 3 lessen van HAGG(Haagse Aanpak Gezond Gewicht), 2 lessen van de Diëtist in Den Haag en 2 lessen van een Kinderfysiotherapie Spring. De ouders zijn erg enthousiast over het ouderprogramma.

 

Verder is bij elke structurele groep een 0-meting gedaan van het BMI van de kinderen. De vervolgmeting moet gaan aantonen dat het BMI gaat zakken. Volgend jaar staat de vervolgmeting gepland en we zijn erg benieuwd naar de resultaten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar zijn de volgende resultaten behaald:

- 12x kennismakingslessen van 10 lessen bij peuterspeelzalen/voorscholen in stadsdeel Laak. De groepen varieerde van 8 tot 16 kinderen. Hiermee zijn 144 kinderen bereikt.

- Promotie workshops op het Goed voor Elkaar festival en op twee locaties van de Stadsspelen in Laak. Hiermee zijn ongeveer 120 kinderen bereikt.

- 3 structurele groepen gestart, waarvan twee groepen het maximum aantal kinderen heeft bereikt.

- Het ouderprogramma, bestaand uit 3 lessen van HAGG(Haagse Aanpak Gezond Gewicht), 2 lessen van de Diëtist in Den Haag en 2 lessen van een Kinderfysiotherapie Spring, is al bij twee van de drie structurele groepen gegeven.

- Er zijn tot nu toe 7 kinderen doorverwezen vanuit de zorgpartners naar de structurele groepen.

 

 

Verder is bij alle kinderen van de structurele groepen een 0-meting gedaan van het BMI. De vervolgmeting zal pas volgend jaar plaatsvinden. Hierdoor zijn er nog geen resultaten bekend wat betreft het terugdringen van het overgewicht door een verschuiving van het BMI.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beweeginterventie Tigers heeft al in vele verschillende landen jonge kinderen en ouders weten te inspireren om te bewegen. Kinderen gaan aan de hand van de avonturen van Timmy de tijger bewegen en leren verschillende levensvaardigheden zoals gezonde voeding en omgaan met gevaren. Jop Sports, TKD Tigers Choi Yong en het NIVM gaan de aantrekkingskracht van Timmy inzetten bij het terugdringen van overgewicht onder 2-4 jarigen in het Haagse stadsdeel Laak.

In stadsdeel Laak liggen de cijfers van overgewicht hoger dan het gemiddelde van Den Haag. 14,9% van de 3-jarigen in Laak kampt met overgewicht (11,3% in Den Haag). En bijna 20% van de 5- en 6-jarigen kampt met overgewicht (ongeveer 14% in Den Haag).

Om het overgewicht terug te dringen werken we samen met strategische netwerkpartners(gemeente Den Haag, GGD Haaglanden/Haagse Aanpak Gezond Gewicht, SCOOL, NIVM) en lokale zorgaanbieders(kinderdiëtist, -fysiotherapeut, -arts, CJG) in stadsdeel Laak om kinderen met overgewicht door te verwijzen naar de Tigers. Als eerste moet er beweegaanbod worden gecreëerd voor kinderen van 2-4 jaar in stadsdeel Laak. Dit aanbod is er momenteel niet. Samen met kinderopvangorganisaties en voorscholen worden kennismakingsactiviteiten aangeboden. Kinderen en ouders worden bereikt en vanuit deze activiteiten worden nieuwe vaste groepen opgezet; laagdrempelig, midden in de wijk. Er komen in de projectperiode steeds nieuwe locaties en momenten, waarnaar de verschillende zorgpartners kinderen met overgewicht kunnen doorverwijzen.

Alleen bewegen lost overgewicht niet op. Er is extra aandacht voor de rol van ouders. De wekelijkse lessen bieden een unieke kans om ouders te betrekken bij het bewegen van hun kinderen en om een extra zorgimpuls voor ouders te realiseren. Allemaal in de sport en niet in een formele zorgomgeving. Daarnaast worden er tijdens de lessen ‘participatieve oudergroepen’ opgezet. Waarbij ouders deelnemen in een programma dat gericht is op gezonde leefstijl en opvoeding. Een pedagoog of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg zal de groep begeleiden als moderator. Ouders doen dus altijd mee, of in de les of in de participatieve oudergroepen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website