Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project was een combinatie van Beweegkriebels en Beweegkriebels plus.Ruim 350 kinderen hebben kennis mogen maken met Beweegkriebels, BabyFit! (0-2 jaar) of PeuterFit! (2-4jaar) Dit deden zij door een vast programma waarin bewegen, voeding en opvoeding aan bod kwam. Ook werden pedagogisch medewerkers opgeleid om bewegen in het dagelijkse programma te implementeren. Hiervoor volgden zij de cursus beweegkriebels en werden ze ook inhoudelijk geschoold door de kinderfysiotherapeuten zodat ze kinderen die opvielen in (beweeg-)gedrag beter vroegtijdig konden herkennen en doorverwijzen. Alle aspecten van dit project hebben als doel dat ouders en kinderen meer plezier krijgen in beweging waardoor er minder overgewicht is, meer deelname aan regulier sportaanbod en gezondere leefstijl. Daarom was er nauw contact met de sportaanbieders die het vervolg op Baby en PeuterFit! konden geven. Het project zal ook na de subsidieperiode doorgang vinden in nauwe samenwerking met de gemeente door samen te werken in deze JOGG Gemeente in combinatie met het leefstijlakkoord waar dit project prachtig op aansluit.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er heeft 1 babyFit! gedraaid en 5 PeuterFit! groepen. Ouders en kinderen zijn enthousiast en geven aan dat ze er

zeker wat aan hebben. Met name informatie over voeding en (motorische) ontwikkeling en beweging vinden ze van

belang en toegevoegde waarde Werving blijft een lastig iets: het consultatiebureau heeft wel mensen geadviseerd

mee te doen, maar niet alle deelnemers waren geschikt voor de groep en sommigen wilden niet deelnemen. De

meeste deelnemers zijn kinderen en ouders bij ons uit de praktijk geweest. Naast de BabyFit! en PeuterFit! groepen hebben we ook een groep van 10 pedagogische medewerkers mogen opleiden met de Cursus Beweegkriebels. Dit was een groot succes: de deelnemers waren heel enthousiast en hebben heel veel inspiratie voor laagdrempelige activiteiten

gekregen die ze gelijk hebben ingezet bij de kinderen waarmee ze werken. Het project heeft opgeleverd dat we

nog kortere lijnen hebben met deze organisaties zodat de drempel lager is ons advies te vragen. We zien dat daardoor risico kinderen sneller en beter herkend worden en we ze sneller kunnen ondersteunen. Ook zijn er inhoudelijke uren geweest bij de kinderopvang om deskundigheidsbevordering te bewerkstelligen. Dit kwam vanuit hen omdat ze graag nog beter wilden weten wat opvallend (risico) gedrag is, waar ze op konden letten en wanneer ze in moeten of kunnen sturen. Dit komt de zorg aan de kinderen en hun ontwikkeling zeker ten goede. Door dit project zijn er heel veel extra contacten gelegd met andere hulpverleners, sportverenigingen en gemeente. Zo is Venray JOGG gemeente, waardoor we regelmatig contact hebben gehad met de coordinator daarvan ivmborging. Daarnaast is Venray voorloper in het leefstijlakkoord. Vanuit dat akkoord hebben zij er links gelegd voor samenwerking. In het akkoord is ook opgenomen dat alle kinderdagverblijven het nijntje diploma aan gaan

bieden. Wij hebben met hen nauwe contacten om te zorgen dat als kinderen die opvallen bij onze baby en peuterfit

groepen kunnen instromen. Voor de borging van ons project is dit een hele belangrijke activiteit en zijn dit waardevolle

contacten.De werving voor de groepen was soms lastig. Door de samenwerking met kinderopvang, sportverenigingen en verwijzers extra op te zoeken en te versterken hebben we toch veel extra kunnen doen om de doelen te bereiken.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar heeft 2x de PeuterFit! (2-4jaar) en 1x de BabyFit! (0-2jaar) gedraaid. De groepen waren nog niet volledig vol maar de deelnemende ouders en kinderen erg enthousiast. Ze leerden hoe ze op een laagdrempelige manier (met hun kind) kunnen bewegen, leerden wat goede voeding is voor henzelf en hun kind en ze kregen uitgelegd hoe ze om kunnen gaan met de peuterpubertijd en andere lastige dingen in de opvoeding.Een aantal kinderen hiervan zijn uitgestroomd naar het regulier sportaanbod: zwemmen, peutergym, voetjebal) Daarnaast zijn er 8 pedadogisch medewerkers uit de kinderopvang opgeleid met Beweegkriebels, zodat zij ook bewegen en gezonde leefstijl kunnen implementeren. Dit werd heel enthousiast opgepakt. Wij begeleiden dat goed zodat ze hier ook mee bezig blijven. Er zijn al mooie dingen uitgekomen: beweegweken met ouder en kind, Beweegkriebels in het water, Beweegactiviteiten aan het begin van de vergadering om collega's te laten bewegen en te enthousiasmeren. Teambuildingsdag om draagvlak te creeren bij de collega's.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inmiddels hebben 2 PeuterFit! groepen gedraaid en 1 BabyFit! groep. In totaal waren dit 14 deelnemers. Hiervan zijn 4 kinderen doorgestroomd naar regulier aanbod.

De werving blijft een lastig item. Met name om de juiste doelgroep te krijgen. Daarnaast gaan sommige geïnteresseerde ouders niet deelnemen omdat ze niet het "opvoedingsdeel" nodig hebben. Terwijl dit maar een klein gedeelte is en afgestemd wordt op vragen vanuit de groep. We steken dit al heel laagdrempelig in maar blijft voor sommige ouders een reden om niet deel te nemen.

We zijn al bezig om hier oplossingen voor te vinden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelgroep

De einddoelgroep zijn kinderen van 0 tot 4 jaar met(een risico op)overgewicht en/of een motorische achterstand.De belangrijkste subdoelgroep zijn de ouders van de kinderen.

De intermediaire doelgroepen zijn:

- Arts/verpleegkundige consultatiebureau

- Kinderfysiotherapeut

- Gezinscoach

- Diëtist

- Professionals in de kinderopvang, gastouders, gymnastiekverenigingen, dansschool, zwembad

 

Doel

500 kinderen van 0-4 jaar en hun ouders (het hele gezin) in de gemeente Venray krijgen meer plezier in bewegen, verbeteren hun leefstijl en bewegen blijvend meer in hun dagelijks leven. Daarnaast gaan 80 kinderen van 0 tot 4 jaar met (een risico op) overgewicht en/of obesitas en/of een motorische achterstand bewegen. Deze kinderen zijn vaak faalangstig, onzeker en onhandig. De belangrijkste subdoelgroep zijn de ouders van de kinderen. De focus ligt op het bereiken van gezinnen met een lage SES score (specifieke postcode gebieden, de peuterspeelzalen- VVE en gerichte werving).

 

Vanuit Beweegkriebels Plus wordt per kind individuele SMART doelen opgesteld op basis van de (indirecte) hulpvraag:

-verlagen of gelijk houden van de BMI;

-hogere score op de motorische ontwikkelingstest BSID2 en M-ABC2 (3-4 jarigen).

-80% van de kinderen stroomt door naar regulier sportaanbod.

-Verhogen van plezier in bewegen (gemeten met cijfer 0-10 vooraf en achteraf)

 

Aanpak

De doelgroep wordt in 2 groepen verdeeld omdat de aanpak en interventie verschilt.

 

Eerste groep van 0-2 jaar:

Het accent op de begeleiding van ouders; hoe kunnen zij met behulp van beweegkriebels op positieve wijze hun kinderen met (dreigend) overgewicht en/of (dreigende) motorische ontwikkelingsachterstand stimuleren tot bewegen op een voor hen passende manier. Daarnaast zullen zij begeleiding krijgen met betrekking tot voeding en opvoeding. Intake, 9 lessen (12 weken) een evaluatie, na 6 maanden nog 1 evaluatie.

De ouders zullen bij elke les aanwezig zijn, locatie fysiotherapiepraktijk.

 

Tweede groep van 2-4 jaar:

Peuters met (dreigend) overgewicht en/of (dreigende) motorische ontwikkelingsachterstand en ouders doen met Beweegkriebels Plus onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut extra bewegingservaring op. Samen springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen. Alle vaardigheden komen aan bod. Hierdoor verbeteren motorische vaardigheden, bewegingservaring en plezier in bewegen.

Intake, 10 weken les (1x per week), ouders sporten alle keren deels mee. Een evaluatie, na 3 maanden nog 1 evaluatie.

De gezinscoach en diëtist verzorgen 3 ouderbijeenkomsten waar voeding en opvoeding aan bod komen. De lessen worden in een gymzaal gegeven. Beweegkriebel materiaal wordt gebruikt. Dit gaat om actieve bijeenkomsten waarin ouders inzicht krijgen in belang van goede voeding.

 

Een vloeiende doorstroom naar regulier sportaanbod is geborgd door een proefles of warme overdracht door buursportcoach.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website