Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Delft heeft hoofdaanvrager DES in 2014-2016 in samenwerking met partners sport en zorg de interventies Skills4life en Mini-Gewichtige gezinnen opgezet. Bij de interventie Gewichtige gezinnen konden kinderen (van 12-18) met een beperking laagdrempelig sporten samen met een maatje.

 

Bij de interventie Skills4life konden moeders samen met hun dochters sporten. In totaal hebben in twee jaar 38 deelnemers inclusief hun moeders meegedaan aan deze interventie. 20 meiden zijn doorgestroomd naar structureel sporten.

 

Resultaten

 

Bij de interventie gewichtige gezinnen zijn 3 groepen kinderen gevormd, waarvan 1 bij DES en 2 groepen in de JOGG wijken Voorhof en Buitenhof. In totaal hebben 29 kinderen met een beperking 24 weken op een leuke laagdrempelige manier sport& spel gedaan waarbij zij ook voorlichting kregen over bepaalde thema’s zoals gezond leven, pestgedrag, vriendjes maken.

 

Skills4life wordt ook na de sportimpulsperiode in zijn geheel doorgezet door de huidige partners. Gewichtige gezinnen wordt deels blijvend uitgevoerd bij de dagbehandeling van Ipse. Kinderen blijven op deze manier 2 keer per week bewegen en krijgen educatie over diverse thema’s.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Delft heeft hoofdaanvrager DES in 2014-2016 in samenwerking met partners sport en zorg de interventies Skills4life en Mini-Gewichtige gezinnen opgezet. Bij de interventie Gewichtige gezinnen konden kinderen (van 12-18) met een beperking laagdrempelig sporten samen met een maatje.

 

Bij de interventie Skills4life konden moeders samen met hun dochters sporten. In totaal hebben in twee jaar 38 deelnemers inclusief hun moeders meegedaan aan deze interventie. 20 meiden zijn doorgestroomd naar structureel sporten.

 

Resultaten

 

Bij de interventie gewichtige gezinnen zijn 3 groepen kinderen gevormd, waarvan 1 bij DES en 2 groepen in de JOGG wijken Voorhof en Buitenhof. In totaal hebben 29 kinderen met een beperking 24 weken op een leuke laagdrempelige manier sport& spel gedaan waarbij zij ook voorlichting kregen over bepaalde thema’s zoals gezond leven, pestgedrag, vriendjes maken.

 

Skills4life wordt ook na de sportimpulsperiode in zijn geheel doorgezet door de huidige partners. Gewichtige gezinnen wordt deels blijvend uitgevoerd bij de dagbehandeling van Ipse. Kinderen blijven op deze manier 2 keer per week bewegen en krijgen educatie over diverse thema’s.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Delft-breed is de focus gelegd op 2 doelgroepen. De 1ste doelgroep zijn jongeren (12-18 jaar) met overgewicht en een (lichte beperking), ondersteund door de interventie Gewichtige Gezinnen (GG).

Het 1ste traject van GG werd gedurende 24 weken uitgevoerd door diverse partners sport en zorg/welzijn. Elke week werd er 2 keer gesport en waren er minimaal 3 steunmaatjes en 2 stagiaires bij het sporten aanwezig om deze groep op een laagdrempelige manier aan het sporten te verbinden/te enthousiasmeren.

Tijdens het sporten gingen dietist en kindercoach met diverse thema's aan de slag met 10 ouders, die wekelijks met hun kind meekwamen. Behalve op de sportclub bezochten de 2 coaches het hele gezin ook thuis om samen de drempels m.b.t. een gezonde leefstijl en zaken waar deze doelgroep vaker tegenaan loopt te bespreken. Opvallend is dat kinderen met een beperking moeite hebben uit hun isolement te komen, ook omdat ze moeilijk vrienden maken. Met dit project hebben de kinderen door wekelijks met elkaar te sporten en samen te zijn extra vrienden gemaakt. 2 kinderen zijn doorgestroomd naar dezelfde vereniging. 1 kind durfde het aan om te gaan sporten in haar eigen buurt.

 

Bij de 2e interventie worden meiden (12-18 jaar) met overgewicht met de interventie Skills4life ondersteund om een gezonde leefstijl te werven.

 

Gedurende 16 weken worden wekelijks 2 activiteiten van 1,5 tot 2 uur verzorgd. Een beweegdeel zoals bootcamp en fitness en een onderdeel voorlichting. Tijdens de voorlichting/workshops kwamen onderwerpen aan bod zoals rots/water, gezonde voeding, kookworkshop, fitquiz.

Meiden en moeders waren enthousiast, hetgeen te zien is aan het aantal doorstromers (8) naar de sportclub. Sportschool Ladies Only waar de lessen plaatsvonden biedt een vertrouwde omgeving voor de meiden. Enige drempel was het enthousiasmeren voor andere verenigingen, omdat niet kon worden gegarandeerd dat daar geen mannen komen. Hieruit blijkt dat het voor deze doelgroep van belang is dat er meer sportclubs komen die op gezette tijden wordt opengesteld voor vrouwen. In het 2e jaar wordt met de samenwerkingspartners gezocht naar mogelijkheden om te voldoen aan deze behoefte.

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten doelgroep 1: Gewichtige gezinnen

 

Bij de interventie GG hebben in totaal hebben 12 kinderen met een beperking in 2015 gedurende 24 weken gesport bij DES. 3 daarvan zijn doorgestroomd naar de vereniging.

1 dietist, 1 kindercoach en 2 sportcoaches hebben de deskundigheidstraining gevolgd.

Tijdens het traject zijn naast de 2 wekelijkse sporttrainingen 10 bijeenkomsten gehouden met de ouders. Tijdens de 1ste groepsbijeenkomst werd met zijn allen door middel van een spel kennis met elkaar gemaakt. Hierna zijn in andere bijeenkomsten/workshops gesprekken geweest over onder andere (op)voeding, gedrag en sociale omgang. Bij elk gezin werd 1 intakegesprek gehouden om de doelen en knelpunten te formuleren. Aan het einde van het traject is een eindgesprek gehouden met het gezin om de resultaten door te spreken.

 

Werving

De werving voor het 1e traject verliep moeizaam. Er is geworden op diverse scholen voor kinderen met een beperking, wijkcentra, apotheken, huisartsen, facebook etc. Hiervoor is er ook een facebookpagina ingericht.

Via een ouder van 1 van de deelneemster is contact gelegd met de "zomerclub" voor kinderen met een beperking. Er zou een themamiddag incl kookworkshop worden gehouden voor deze zomerclub, de deelnemers en de huidige leden van de sportclub. Helaas is door het hete weer die dag niet doorgegaan.

 

Aangezien de focus werd gelegd op kinderen die weinig sporten, hebben 2 kinderen meegedaan die weliswaar geen overgewicht hebben, maar wel ondergewicht vanwege een eetprobleem (darmstoornissen, allergie). Zij hebben ook een ongezond voedingspatroon.Door voorlichting en ondersteuning door de diëtist konden zij hierdoor hun eetpatroon aanpassen waarbij de focus werd gelegd op de keuze van voeding.

 

 

Skills 4life

In totaal deden 11 meiden en 7 moeders (maatjes) van merendeels allochtone afkomst mee aan het 1ste traject. 8 meiden zijn lid geworden van de vereniging. In het 2e traject doen 10 meiden en 7 moeders mee.

In totaal doen in beide trajecten 21 meiden en 14 moeders mee. Momenteel wordt nog extra geworven om de 2e groep te vergroten. De extra werving vindt plaats via het onderwijs, fysio en door mond-tot-mond reclame in de wijken. Ook zal binnenkort een vriendinnendag worden gehouden om nog meer meiden aan te trekken. Gemerkt wordt dat via mond-tot-mond het beste werkt. De meiden nemen graag een vriendin of nichtje mee.

Gedurende het traject zijn naast het sporten 16 weken lang diverse onderwerpen aan bod gekomen waaronder gezonde voeding (wat en waarom), GGZ budgetcursus, focuskaarten maken, supermarktsafari.

De meiden en moeders zijn enthousiast en doen graag mee. 8 meiden zijn doorgestroomd naar de vereniging.

In het 2e traject wordt aanvullend nieuwe sporten aangeboden waaronder yoga, zelfverdediging, dansen en thema's zoals omgaan met stress, veilig voelen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze aanvraag richten wij ons tot Delft als geheel. Er is gekozen voor sportaanbieders die met een brede blik diverse doelgroepen in hun vereniging actief hebben en de ambitie hebben om deze horizon te verbreden. Andere samenwerkingspartners zijn afkomstig uit de lokale zorg/welzijn. Het samenwerkingsverband is een weloverwogen balans tussen partijen met kennis en kunde van de lokale situatie, doelgroepen en het activiteitenaanbod. De gemeente ondersteunt dit project vanuit haar ei-gen beleid. De impuls vergroot de effectiviteit van de JOGG aanpak. Het netwerk van de buurtsport-coach draagt bij aan het vergroten van de draagkracht voor beweegaanbod. Projectleider Sportief Plan voegt kennis van verenigingsleven en projectorganisatie toe.

 

Doelgroep en interventiekeuze:

1. Jongeren (12-18 jaar) met een (lichte) beperking en overgewicht. GEWICHTIGE GEZINNEN door DES en Full Speed. In gesprek met de doelgroep is gezocht naar een interventie die past bij deze specifieke groep, die ruimte biedt voor groei in ontwikkeling, die kennis biedt over voeding en gezonde leefstijl, maar die vooral ook plezier biedt op het gebied van sport/bewegen. Sporten met een steunmaatje (zonder beperking) werkt stimulerend voor de doelgroep en geeft vertrouwen in zichzelf en in het rolmodel. Door vaak te sporten raakt het kind steeds meer vanuit zichzelf gemotiveerd om te blijven sporten/bewegen. Ouders die meedoen/meer-leren tijdens en na dit traject zijn van grote meerwaarde.

2. Meisjes (12-18 jaar) van allochtone afkomst met overgewicht. SKILLS4LIFE door DES en YourLifeChange. Uit lokale ervaringen is gebleken dat deze meisjes tijdens het sporten erg onzeker zijn, weinig basiskennis over een gezonde leefstijl uit huis hebben meegekregen en snel uitvallen bij de sportaanbieder. Deze interventie biedt een programma om de doelgroep en hun ouders te voorzien van kennis en vaardigheden op het gebied van voeding, sporten/bewegen en leefstijl waar zij duurzaam profijt van kunnen hebben.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website