Projectomschrijving

In het Eindhovense stadsdeel Strijp zijn steeds meer 0-5 jarigen met overgewicht, vaak kinderen uit gezinnen met een lage SES waarbij ook de sportdeelname achter blijft. ‘Sportief Peuteren’ richt zich op deze kwetsbare doelgroep en hun ouders. Vijf sportverenigingen en Samen Sportief werken samen met het onderwijs, kinderdagverblijven, studenten van het sportleerbedrijf en de (gezondheids)zorg. We hebben gekozen voor de interventie Beweeg Wijs, een beweegprogramma om kinderen van 2 tot 5 jaar (en hun ouders) meer en beter te laten bewegen. Daarbij is extra aandacht voor kinderen met overgewicht of obesitas. Het programma is passend voor de kinderdagopvang en groep 1 van de basisschool. Ons sportaanbod is breed: tennis, gymnastiek, voetbal, korfbal en handbal. Door de integrale aanpak, bundeling van kennis en expertise, door aan te sluiten bij de beleefwereld van peuters en kleuters en de behoeften van ouders, zorgen we dat Strijp echt een sportieve peuter en kleuter wijk wordt!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website