Projectomschrijving

‘School of Mud’(SoM) is een multidisciplinaire gecombineerde leefstijlinterventie gebaseerd op de interventie ‘Skills4Life’. De interventie heeft vijf pijlers; bewegen, voeding, gedrag, zelfvertrouwen en ouderparticipatie. Én daarnaast een stoer, gevarieerd en gefaseerd sportprogramma waarbij wij de jongeren eerst trainen om vervolgens de doorstroom naar een sportclub te maken. Door in de belevingswereld van jongeren mee te gaan bieden wij geen suf beweegclubje aan, maar een stoer eigentijds programma waar ze trots op kunnen zijn en waarbij ze letterlijk een mijlpaal behalen en obstakels overwinnen door mee te doen met een obstacle run. Dit geeft een enorme boost aan hun zelfvertrouwen. Het doel is tweeledig, enerzijds om samen met de buurtsportcoach, de scholen en verschillende sportaanbieders een beweegaanbod te creëren, anderzijds om samen met de diëtist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en weerbaarheidstrainer de jongeren én hun ouders te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website