Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen Sterk in Bewegen is de titel van het Sportimpulsproject; kinderen op sportief gewicht dat heeft plaatsgevonden van oktober 2013 tot maart 2015 in gemeente Borger-Odoorn. Hoofdoel van het project was: om jongeren met (ernstig) overgewicht in de leeftijd van 12-18 jaar te stimuleren om duurzaam te bewegen als onderdeel van gezonde leefstijl. Als gevolg van een aanvankelijk onvoldoende doordacht wervingsplan heeft het project uiteindelijk slechts 1 gezin kunnen begeleiden vanuit het programma Weet & Beweeg. De focus van wervings-werkzaamheden lag op het vormen van een ketennetwerk. Samenwerking met en inbedding van het programma in voor jongeren vertrouwde structuren zou de kans op succesvolle toegeleiding naar ondersteuning voor jongeren met ernstig overgewicht verhogen. Hiertoe werden combifunctionarissen bij de projectgroep betrokken en leverde het sociaal team de gezinscoach als outreachende spil en aanspreekpunt van het programma. Voor het gezin dat het programma wel heeft gevolgd is door, in motivational interviewing getriande, vrijwilige sportbegeleiders een mooi format ontwikkeld voor een zeer persoonlijk plan van aanpak om het bewegen op te bouwen en vol te houden.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is ons gedurende de looptijd van het project niet gelukt om de voorgenomen 12 tot 18 gezinnen uit de hoofddoelstelling te vinden, motiveren en toe te leiden naar het programma van Trots op Jezelf/ Samen Sterk in Bewegen. De oorspronkelijke opzet, waarbij de actieve werving zou worden uitgevoerd door professionele instellingen en hulpverleners uit de lokale zorg-sportketen van Nieuw Buinen heeft geen verwijzingen opgeleverd. De vooronderstelling, op basis van aantallen potentiële deelnemers in hun klantenbestand en hun toezeggingen door te verwijzen naar het programma, heeft niet tot resultaat geleidt. Voor onderbouwing van het uitblijven van het gewenste resultaat verwijzen we naar de toelichting onder kopje ‘Deelnemers’ bij de conclusies.

Het is wel prachtig om te zien dat in het weliswaar énige gezin dat als geheel systeem is gestart met het programma en het ook heeft afgemaakt, inderdaad de stappen maakten zoals die waren ingeschat. Naast betrokkenheid, onderling begrip en samenwerking heeft het programma voor hen geleid tot versterking van zelfvertrouwen, verhoogde introspectie, toename van conditie, afname van gewicht, verandering in eetpatroon en de waarde die aan voeding wordt toegekend. Niet dat al iets gezegd kan worden gezegd over de duurzaamheid, er is zeker een bepaald bewustzijn en motivatie gegroeid. Vooral ook namen enthousiasme van de afzonderlijke gezinsleden en het energieniveau toe. Het feit dat zij met elkaar de uitdaging aangingen gaf voldoening, verbeterde in hun beleving de wijze waarop zij als gezin met elkaar functioneren en verbeterde daarmee hun kwaliteit van leven. Dit gegeven stemt hoopvol. De kunst is nu om ook andere gezinnen zover te krijgen dat ze samen de sprong durven maken.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Samen sterk in Bewegen' een project in Nieuw Buinen e.o. Hier is er bij 54% van de bevolking sprake van overgewicht. Het belangrijkste doel van het project is jongeren van 13 tot 18 jaar te stimuleren om duurzaam te bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl. Juist jongeren op deze leeftijd stoppen (te) met sporten en hun gewicht neemt toe. Bewegen, voeding en leefstijl zijn zaken die onderdeel uitmaken van de leefwijze van het hele gezin. Hierin op eigen houtje veranderen is moeilijk. Daarom werkt 'Samen sterk in Bewegen' met een aanpak voor het hele gezin. In deze aanpak zijn 3 onderdelen verwerkt: (weer) plezier krijgen in bewegen, gezondere voeding gaan gebruiken en mentale ondersteuning bij het veranderen. Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek Weet en Beweeg. Door Samen Doen is de kans op een blijvende verandering groter. We hebben inmiddels ontdekt dat het lastig is om een heel gezin te motiveren om mee te doen. Daarom proberen we nu beter aan te sluiten bij al bestaande activiteiten en zetten een meer persoonlijke benadering in. Maar zij die hebben meegedaan laten conditionele verbeteringen zien en beleven met elkaar plezier aan samen bewegen. Als voorwaarde komen we langzaamaan tot een vruchtbare samenwerking tussen sportverenigingen, gezondheidszorg, sociaal team, gemeente, combifunctionarissen en scholen. In januari 2015 hopen we te kunnen starten met een tweede (dit keer volledige) groep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

* Training Motivational Interviewing voor vrijwillige begeleiders beweegactiviteiten heeft geleid tot een zeer enthousiaste groep begeleiders die het aandurft om echt in overleg met het deelnemende gezin een passend plan van aanpak vast te stellen. Vinden goede balans tussen motiveren en uitdagen. * Methodiek 'Weet en Beweeg'is ingezet bij 3 gezinnen, waarvan 1 gezin het traject bijna heeft afgerond. Conditioneel vooruitgegaan en gemotiveerd om bewegen voor te zetten na afronding traject. 1 gezin heeft traject niet afgemaakt omdat deelnemer op eigen initiatief is aangesloten bij voetbalclub en talent blijkt te hebben.Traint inmiddels 3x per week. 1 gezin is wel gemotiveerd maar privé-omstandigheden werken belemmerend. Stromen in januari opnieuw in. De verschillende bij de methodiek betrokken disciplines weten elkaar goed te vinden en af te stemmen. * Er is meer zicht op een logische inbedding van een intensief traject voor gezinnen waarin overgewicht een rol speelt. De fit-programma's op scholen lijken een mooi traject voor bewustwording waarmee de motivatie om overgewicht het hoofd te bieden en echt iets te gaan doen aan leefstijlverandering groeit. Flyeren en PR via kranten alleen is te vrijblijvend. De aanpak moet echt persoonlijk zijn. Daarbij kan samenwerking met het lokale sociaal team waardevol zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De overgewichtproblematiek in de gemeente Borger-Odoorn, met name in de veengebieden, is schrikbarend hoog. Bewegingsarmoede en ongezonde leefstijl belangrijke oorzaken hiervan. We zien dat jongeren in de leeftijd 12-18 jaar in een kritisch fase zitten voor het ontwikkelen van bewegingsarmoede. In de leeftijd van 13 tot 18 wordt het overgewichtpercentage namelijk verdubbeld en tegelijkertijd daalt de sportparticipatie drastisch; slechts 28% van de jongeren voldoet gemiddeld aan de NNGB. Dit komt door een 'gat' in het huidige sportaanbod en de zorg. We zien dat de sportverenigingen de jongeren niet bereiken doordat het reguliere sportaanbod niet passend is voor hen; zij voelen zich niet thuis en/of kunnen niet meekomen. Een specifiek aanbod voor de doelgroep ontbreekt. Zorgpartijen bereiken de doelgroep wel, maar kunnen de jongeren vervolgens niet laten doorstromen. In aanvulling op diverse initiatieven vanuit sport, gemeente en zorg om overgewicht tegen te gaan in Borger-Odoorn voor met name volwassen en basisschoolkinderen, wordt in dit project derhalve beoogd om het ‘gat’ tussen de sport en zorg voor jongeren van 13-18 met overgewicht te overbruggen. Hiertoe ontwikkelen we vanuit atletiekvereniging Runners Stadskanaal in samenwerking fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, huisartsen, CJG en de gemeente in ketenverband een nieuw beweegaanbod in een gezinsaanpak voor jongeren van 12-18 jaar met overgewicht. Het aanbod is gebaseerd op de bouwsteen 'Weet en Beweeg', delen van 'Realfit' en een eigen sportaanbod op basis van diverse loopactiviteiten. Hoofddoel van het project is om hiermee jongeren met (ernstig) overgewicht in de leeftijd 12-18 jaar te stimuleren om duurzaam te bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website