Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Shape Venray heeft in 2017 - 2019 3 trajecten georganiseerd met als doel jongeren met overgewicht te

ondersteunen en begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Als deelnemers eenmaal deelnamen aan dit project lukte het ook om gedrag te veranderen naar een gezondere

leefstijl. Onze uitdaging was voldoende deelnemers te vinden uit de juiste doelgroep. Omdat in de eerste twee

trajecten het deelnemersaantal laag was is er in het derde traject gepoogd de groep aan te vullen met jongere

deelnemers en deelnemers die geen overgewicht hadden maar wel de motivatie om een gezondere leefstijl aan te

nemen.

Het resultaat hiervan was wisselend; positief op de groepsgewijze beweegmomemten maar leefstijllessen en

individuele begeleiding rondom diëtiek was uitdagender in de grote groep.

Inmiddels poogt de project groep de groepsgewijze beweegmomenten en leefstijllessen te integreren in bestaande

individuele trajecten voor jongeren met overgewicht die in Venray ontstaan zijn in de projectperiode.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van Real Fit is om 45 jongeren van 12-18 jaar met overgewicht te stimuleren en te begeleiden naar een

gezonde en actieve leefstijl.

Het aantal jongeren is niet gehaald doordat de aanmelding van die doelgroep lastig bleek.

We hebben drie trajecten gedraaid. De eerste twee trajecten hadden we juiste doelgroep maar weinig in aantal. Op

basis daarvan is het derde traject anders ingezet: via een groepsgewijze promotie en verjonging van doelgroep.

De jongeren met overgewicht die deelgenomen hebben:

* alle deelnemers geven aan dat hun leefstijl veranderd is en vinden het belangrijk dit te behouden

* meer dan de helft is meer gaan bewegen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Real Fit Venray heeft als doel het overgewicht onder jongeren in Venray terug te dringen.

 

Na werving in het onderwijs en andere instanties gaan deelnemers (soms samen met ouders) aan de slag met sport en workshops. In deze workshops krijgen ze handvaten en ondersteuning om een gezondere leefstijl aan te meten. Na afloop proberen we deelnemers ook te enthousiasmeren en begeleiden om te blijven sporten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten bij deelnemers aan RealFit Venray zijn positief; op alle gebieden: bewegen, voeding en leefstijl laten deelnemers voortgang zien. Daarnaast zijn zij en hun ouders enthousiast over het aanbod.

 

Actieve ouderbetrokkenheid bij activiteiten zelf is een uitdaging. Bij individuele oudergesprekken / coaching is betrokkenheid hoger.

 

Het aantal deelnemers haalt op dit moment onze doelstellingen niet. Door aanpassingen in de werving en toon hopen we dit de komende tijd in te halen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overgewicht is een groeiend gezondheidsprobleem. Venray is sinds 2016 JOGG-gemeente. Binnen JOGG Venray werken diverse professionals vanuit een integrale aanpak samen om overgewicht onder de jeugd aan te pakken. In deze aanpak, die zich richt op zowel preventie als zorg, wordt de hele leefomgeving van het kind betrokken. In Venray heeft 1 op de 9 jongeren van 13 tot 16 jaar overgewicht. Maar liefst 84% van de jongeren in de betreffende leeftijdscategorie voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Ook aan de voedingsnormen wordt door het overgrote deel van de jongeren van 13 tot 16 jaar niet voldaan: 58% eet niet elke dag groente en maar liefst 85% van de jongeren in de betreffende leeftijdscategorie eet minder dan 2 stuks fruit per dag.

 

Om jongeren van 12 tot 16 jaar met overgewicht in de gemeente Venray te stimuleren tot en te begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl, wordt een Sportimpuls aangevraagd om de interventie RealFit uit te rollen. In de periode van september 2017 tot september 2019 worden er 3 RealFit-trajecten uitgevoerd. Hierbij wordt de methodiek gehanteerd, zoals beschreven staat in het handboek van de interventie-eigenaar, Huis voor Beweging. Deze methodiek heeft binnen meerdere wetenschappelijke studies zijn effectiviteit bewezen op het gebied van gewichtsafname en het vergroten van de sportparticipatie onder jongeren met overgewicht in de leeftijd van 12-18 jaar.

 

Binnen RealFit Venray nemen jongeren gedurende 15 weken deel aan beweeglessen in combinatie met voedings- en vaardigheidslessen. De ouders van de jongeren worden betrokken door ouderbijeenkomsten te organiseren.

Met de beweeglessen, waarin de jongeren verschillende sporten beoefenen, wordt ingezet op:

- het terugkrijgen/vergroten van het plezier én vertrouwen in lichamelijke activiteit/sporten

- het verbeteren van de conditie en fitheid

- het kennismaken met verschillende sporten

Na afloop van het traject blijven de jongeren gedurende 12 weken nog 1 keer per week samen sporten, om fysiek en mentaal echt klaar te zijn om door te stromen naar het lokale sportaanbod.

 

Binnen RealFit Venray is sprake van een unieke samenwerking tussen de GGD Limburg-Noord, VieCuri, Puur Counselling & Dietetiek, lokale sportaanbieders, VVV-Venlo en haar maatschappelijke stichting VIA VVV en de gemeente Venray. Met name de integrale aanpak en de selectie van deelnemers op grond van motivatie van hen zelf en van hun ouders, maken dat het project grote kans van slagen heeft. De kracht en uitstraling van VVV-Venlo wordt ingezet om de deelnemers extra te motiveren en stimuleren. Ook de koppeling van het traject aan deelname aan een tweetal lokale/regionale sportevenementen, draagt hier aan bij.

Dit maakt het project uniek en de kans van slagen nog groter.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website