Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Realfit is een cursus voor dochters en moeders.

Een te hoog lichaamsgewicht is voor veel meiden en moeders een probleem.

Door samen werken aan ´ lekker in je vel zitten? worden deelnemers zich bewust van hun eigen levensstijl

Het programma dat Realfit in 13 weken biedt bestaat uit:

- begeleid sporten met aangepast programma voor iedere deelnemer.

- inzicht in voeding, eetpatronen en recepten onder de begeleiding van een diëtiste

- gesprekken onder begeleiding over motivatie, belemmeringen en hoe een persoonlijk plan van aanpak te maken.

In een groep sporten, leren over eten, eetpatronen en delen met anderen hoe bewuster om te gaan met gezondheid bieden de eerste stappen naar succes

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project Realfit Ladyfit was 36 meiden ( in de leeftijd van 13 tot 18 jaar) en hun moeders, met biculturele achtergrond, te bereiken om te participeren in een cursus waarin zij gemotiveerd worden te streven naar bewuster kiezen voor meer bewegen en gezonder eten. Daarbij ook afname van hun overgewicht te bevorderen.

Met het programma zijn 120 potentiële deelnemers bereikt. 37 meisjes hebben deelgenomen aan de intake. 29 meisjes hebben de cursus gevolgd. 35 moeders hebben deelgenomen aan de intake. 26 moeders hebben de cursus gevolgd. - Een deel van de aangemelde deelnemers zijn afgevallen in de tijd tussen de intake en de start van de cursus. De helft van de deelnemers is actief bij Ladyfit. Anderen kiezen voor andere clubs of zijn zelf gaan hardlopen.

moeders en meiden beoordeeld de cursus positief. ze geven aan het belang te zien van bewegen en gezonde voeding. Ook zijn ze meer bewust van eigen beweeg- en eetpatronen.

De interventies Realfit en Liever Bewegen Dan Moe zijn in de cursus, na aanpassing voor deze doelgroep, gebruikt.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ladyfit's Realfit is een programma voor meiden tussen de 13 en 18 jaar en moeders uit kanaleneiland.

 

Ladyfit wil met de gezondheidsprofessionals uit de wijk een bijdrage leveren aan de bestaande ketenaanpak gericht op een gezonde leefstijl. Daarmee denken wij bij een aantal gezinnen in staat te zijn om structureel de overgewichtsproblematiek onder meiden aan te pakken

 

Door meiden en hun moeders tegelijk te laten werken aan gezond gewicht ontstaat er meer sociale steun binnen het gezin en meer kans op bestendiging.

 

Als interventie voor de meiden is RealFit gekozen omdat de aanpak is ontwikkeld specifiek voor jongeren en al jarenlang bewezen effectief is op zowel sportdeelname als gewichtsafname.

 

De moeders zullen tegelijk met de meiden ook gaan sporten in een groep en voorlichting krijgen over een gezonde leefstijl. Voor hun mentale weerbaarheid maken we gebruik van modules van de interventie ‘Liever bewegen dan moe’.

 

Met drie cursussen RealFit beogen we om 36 (3x12) meiden deel te laten nemen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit sportvereniging Ladyfit zal in de periode november 2016 tot oktober 2018 RealFit opgezet en uitgevoerd gaan worden in Kanaleneiland in een bijzondere combinatie voor meiden en hun moeders.

Ladyfit wil met de gezondheidsprofessionals uit de wijk een bijdrage leveren aan de bestaande ketenaanpak gericht op een gezonde leefstijl. Daarmee denken wij bij een aantal gezinnen in staat te zijn om structureel de overgewichtsproblematiek onder meiden aan te pakken. De aanpak bestaat uit het signaleren, verwijzen en begeleiden van meiden en hun moeders naar een geïntegreerd sport- en beweegprogramma waarin een actieve en gezonde leefstijl centraal staat. Om het programma te verwezenlijken en te bestendigen, maar zeker ook om een 'vangnet' rondom uitvallers op te kunnen zetten is deze samenwerking en ketenaanpak essentieel.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het overgewicht onder jongeren in de tweede klas van het voortgezet onderwijs is in Kanaleneiland met 36% meer dan het dubbele dan de 16% van de gemeente Utrecht.

In Kanaleneiland zetten diverse partners onder de vlag van Jongeren Op Gezond Gewicht zich gezamenlijk in voor een gezonde leefstijl onder de bewoners. Ondanks de vele initiatieven gericht op preventie van overgewicht lukt het maar een beperkt aantal jongeren om hun gedrag structureel te veranderen.

Uit een procesevaluatie in 2015 van het JOGG in Kanaleneiland kwam naar voren dat de participatie van ouders achterbleef. Uit diverse gesprekken met ouders bleek het krijgen van sociale steun voor leefstijlverandering een belangrijke succesfactor en sociale druk een faalfactor. Tijdens de gesprekken in de wijk over de gezondheid en het overgewicht in gezinnen ontstond het idee om meiden en hun moeders tegelijk te laten werken aan gezond gewicht. Dan is er meer sociale steun binnen het gezin en meer kans op bestendiging.

 

Vanuit sportvereniging Ladyfit zal in de periode november 2016 tot oktober 2018 RealFit opgezet en uitgevoerd gaan worden in Kanaleneiland in een bijzondere combinatie voor meiden en hun moeders. RealFit is gekozen omdat de aanpak is ontwikkeld specifiek voor jongeren en al jarenlang bewezen effectief is op zowel sportdeelname als gewichtsafname. RealFit is laagdrempelig genoeg om tijdens de periodieke gezondheidsonderzoeken op de scholen bij de meiden onder de aandacht te brengen. Bovendien sluit het aan op de behoefte van meiden om sterker in hun schoenen te staan. Ook het feit dat de interventie-eigenaar meedenkt en adviseert en deze methodiek volledig heeft uitgewerkt in een handboek en werkboek biedt zekerheid voor een succesvolle uitvoering. De moeders zullen tegelijk met de meiden ook gaan sporten in een groep en voorlichting krijgen over een gezonde leefstijl. Voor hun mentale weerbaarheid maken we gebruik van modules van de interventie ‘Liever bewegen dan moe’.

Ladyfit wil met de gezondheidsprofessionals uit de wijk een bijdrage leveren aan de bestaande ketenaanpak gericht op een gezonde leefstijl. Daarmee denken wij bij een aantal gezinnen in staat te zijn om structureel de overgewichtsproblematiek onder meiden aan te pakken. De aanpak bestaat uit het signaleren, verwijzen en begeleiden van meiden en hun moeders naar een geïntegreerd sport- en beweegprogramma waarin een actieve en gezonde leefstijl centraal staat. Om het programma te verwezenlijken en te bestendigen, maar zeker ook om een 'vangnet' rondom uitvallers op te kunnen zetten is deze samenwerking en ketenaanpak essentieel.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website