Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma RealFit in Heerhugowaard, voor jongeren van 12 tot 16 jaar met overgewicht, bestaat uit 13 weken vaardigheids-, beweeg- en voedingslessen volgens het basisaanbod RealFit, uitgebreid met 8 weken extra sporten (waarvan 2x samen met ouders), deelnemen aan een supermarktrondleiding en een kookworkshop. Vanaf januari 2015 zijn er 3 groepen gestart met in totaal 22 deelnemers. Op 1 na hebben alle deelnemers het programma helemaal afgerond. RealFit in Heerhugowaard werd positief gewaardeerd door deelnemers en ouders. Bijna alle deelnemers geven aan dat hun leefstijl positief is veranderd. Een aantal deelnemers is lid geworden van een sportvereniging.

Het werven van de deelnemers bleek voor alle 3 de groepen het grootste probleem; de deelname was kleiner dan verwacht. De deelnemers van de eerste groepen waren te weinig ambassadeur voor het programma vanwege schaamte voor hun overgewicht. Hieruit blijkt dat de verwachtingen voor het programma niet te hoog moeten zijn, omdat de deelnemers vaak te maken hebben met complexe problematiek. Deelname, met een iets actievere leefstijl tot gevolg, is al winst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project was om 45 deelnemers mee te laten doen aan 3 keer het programma RealFit in Heerhugowaard. In totaal zijn er 22 deelnemers gestart waarvan er 21 deelnemers de cursus hebben afgerond. 1 deelnemer haakte al na 2 lessen af omdat het leeftijdsverschil te groot was ten opzichte van de andere deelnemers. (groep 2). Het bleek erg lastig om deelnemers zo ver te krijgen om mee te doen aan ons project. Er waren op de informatiebijeenkomsten meer kandidaten, maar er zijn een aantal tijdens de bijeenkomst afgehaakt omdat het concept niet bij hun paste. Het werven via GGD (zij screenen jongeren op de middelbare school) en via de fittesten die een middelbare school in HHW uitvoert bij de jongeren in klas 1 en 2 leverden niet het aantal deelnemers op dan voor die tijd verwacht. Vooral de schaamte van het te dik zijn en horen bij een aparte groep was een reden om niet te starten bij onze cursus. De oud deelnemers waren maar voor een heel klein percentage ambassadeur van onze cursus, ook hier gold dat de deelnemers niet trots waren op het deelnemen aan de cursus maar uit schaamte er niet over spraken. Daarnaast was het aantal oud deelnemers te klein om grote aantallen nieuwe deelnemers te enthousiasmeren. Bij de informatieavonden 2 en 3 was er altijd wel een oud deelnemer bereid om te vertellen over de positieve ervaringen van RealFit in HHW.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma RealFit in Heerhugowaard (HHW) bestaat uit 13 weken vaardigheids-, beweeg- en voedingslessen volgens het basisaanbod RealFit (blok 1) en 8 weken extra sporten en deelnemen aan een supermarktrondleiding en een kookworkshop (blok 2). In januari 2015 is gestart met de 1e groep van 8 deelnemers. Zij hebben het programma in september 2015 afgerond. De 2e groep is in september 2015 gestart met 7 deelnemers. Helaas is een deelnemer afgehaakt omdat het leeftijdsverschil en het opleidingsniveau van de deelnemer te veel verschilde van de andere deelnemers. Deze deelnemers hebben blok 1 afgerond en zijn nu bezig met het 2e blok. Groep 3 begint naar verwachting in februari 2016 met blok 1. Het grootste probleem is het werven van de deelnemers; er heerst veel schaamte voor het deelnemen aan ons programma. Er zijn 320 fittesten afgenomen bij leerlingen van klas 1 op een middelbare school in Heerhugowaard. Op basis van deze fittesten waren er 35 leerlingen die een te hoog BMI hadden en die door ons benaderd zijn voor eventuele deelname aan de 3e groep van RealFit in HHW. 7 van deze leerlingen hebben ondertussen interesse getoond. Het lijkt erop dat door de betere contacten op deze middelbare school er actiever werving plaats heeft gevonden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

8 deelnemers hebben het programma RealFit in HHW afgerond. De resultaten: de waardering van de deelnemers voor de sfeer, de docenten en de inhoud van de vaardigheids-, beweeg- en voedingslessen in het basisaanbod van RealFit is erg hoog (rapportcijfers gemiddeld 8+) en ook de deelname was hoog: bijna iedereen heeft aan alle lessen meegedaan. Ook het extra aanbod (8 weken extra sporten, supermarktrondleiding en kookworkshop) kreeg een hoge waardering (rapportcijfer 8+) en ook hier was de deelname groot. 5 deelnemers zijn nadien gaan sporten. 7 van de 8 deelnemers vinden dat ze een gezondere leefstijl hebben verkregen en dat het tot nu ook lukt om deze te behouden. Alle deelnemers zijn gaan ontbijten. Bij de 1e meting waren de gemeten resultaten bij de fittesten en gewicht (BMI, vetpercentage, buikomvang, longinhoud en zuurstofopname) positief. De 2e meting liet een verslechtering van de resultaten zien, maar deze viel vlak na de zomervakantie. De ouders waren ook tevreden over het programma RealFit in HHW en zeggen het programma zeker aan te raden bij anderen. Voor groep 2 is het 1e blok afgerond, er zijn 2 metingen geweest. Ook bij deze groep is de waardering voor RealFit bij de 1e meting heel hoog en ze vinden dat hun leefstijl (redelijk) veel veranderd is.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorgwaard Fysiotherapie gaat samen met sportschool Olympiawaard, GGD, GGZ, Voeding op maat en Sportservice Heerhugowaard het programma RealFit in Heerhugowaard opzetten. Het doel is om in Heerhugowaard een passend sport- en beweegaanbod te creëren voor jongeren met overgewicht of obesitas van 12 t/m 16 jaar. In totaal willen we 45 jongeren begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl en een goed gewicht. Heerhugowaard is een JOGG gemeente. Er wonen 3600 jongeren in de leeftijd 12 t/m 16 jaar. Het percentage overgewicht onder 11-jarigen is met 19,3 % hoger dan het regionale gemiddelde van 17,7%. De sportdeelname loopt vanaf 15 jaar sterk terug, van 60% naar 37%. Er zijn ruim voldoende sportaanbieders, maar geen van allen biedt een passend beweegprogramma voor jongeren met overgewicht. Zorgwaard en Olympiawaard gaan dit in samenwerking met andere sportaanbieders en partners vanuit zorg, onderwijs en welzijn opzetten. De doelgroep jongeren van 12-16 jaar met overgewicht en obesitas wordt bereikt via het onderwijs, jeugdgezondheidszorg en de zorgaanbieders. Dit moet leiden tot 45 jongeren die het programma RealFit in Heerhugowaard gaan volgen (15 per cursus). Bij de organisatie van de cursus RealFit wordt (voor alle kernelementen) de methodiek gehanteerd zoals deze wordt beschreven in het handboek van de interventie eigenaren. Deze methodiek heeft binnen meerdere wetenschappelijke studies zijn effectiviteit bewezen op het gebied van gewichtsafname en vergrote sportparticipatie bij de doelgroep en is sinds maart 2014 door centrum gezond leven erkend als Effectief! De interventie wordt aangevuld met een extra sport- en beweegaanbod en extra aandacht voor ouderparticipatie. Empowerment van de deelnemer en doorgeleiding naar het reguliere sport- en beweegaanbod is daarbij het uitgangspunt. Hierbij wordt tevens aangesloten bij het project Alle leerlingen actief op het Johannes Bosco (fittesten, motivatiegesprekken, extra sport- en beweegaanbod, kookworkshops).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website