Projectomschrijving

Het programma RealFit in Heerhugowaard, voor jongeren van 12 tot 16 jaar met overgewicht, bestaat uit 13 weken vaardigheids-, beweeg- en voedingslessen volgens het basisaanbod RealFit, uitgebreid met 8 weken extra sporten (waarvan 2x samen met ouders), deelnemen aan een supermarktrondleiding en een kookworkshop. Vanaf januari 2015 zijn er 3 groepen gestart met in totaal 22 deelnemers. Op 1 na hebben alle deelnemers het programma helemaal afgerond. RealFit in Heerhugowaard werd positief gewaardeerd door deelnemers en ouders. Bijna alle deelnemers geven aan dat hun leefstijl positief is veranderd. Een aantal deelnemers is lid geworden van een sportvereniging. Het werven van de deelnemers bleek voor alle 3 de groepen het grootste probleem; de deelname was kleiner dan verwacht. De deelnemers van de eerste groepen waren te weinig ambassadeur voor het programma vanwege schaamte voor hun overgewicht. Hieruit blijkt dat de verwachtingen voor het programma niet te hoog moeten zijn, omdat de deelnemers vaak te maken hebben met complexe problematiek. Deelname, met een iets actievere leefstijl tot gevolg, is al winst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website