Projectomschrijving

Alle leerlingen hebben kennis gemaakt met verschillende sporten en kregen wekelijks gymles van een externe sportinstructeur (om het plezier in bewegen/ de conditie extra te boosten). Dit heeft tot het volgende mooie resultaat geleid: gemeten vanuit de Shuttle Run test (conditietest) is bij 40% van alle leerlingen de score verbeterd. Naast de beginmeting van Skilss4Life is een heel uitgebreide lichamelijke meting gedaan, waarbij gekeken zure/ base evenwicht. Uit deze meting blijkt dat de acute verzuring (is de verzuring die je lichaam acuut aanmaakt op het moment dat je bijvoorbeeld teveel koffie, cola enzovoort tot je neemt waardoor dit direct zal stijgen in de testresultaten. Dit gaat over een periode van de laatste 3 maanden) van de leerlingen gemiddeld gezien gedaald is. De intensieve periode van het programma duurde, voor alle leerlingen, 6 maanden, wij maken hier dus uit op dat deze aanpak effect heeft. De drempel om een hulpvraag bij samenwerkingspartners neer te leggen is verlaagd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website