Projectomschrijving

Het project “Peuterspeelzaal in beweging” heeft in de gemeente Hellendoorn een kwaliteitsimpuls gegeven aan de sport en beweeglessen binnen de 5 VVE geïndiceerde groepen van de SPGH. Structurele inzet van kinderfysiotherapeut en sportconsulent tijdens de beweeglessen. Focus inzet professionals; monitoring (motorische ontwikkeling) van de doelgroep, scholing van leidsters en vergroten van beweegaanbod gekoppeld aan de leerlijnen. Resultaat PIB Hellendoorn:
- Taakuitbreiding van de combinatiefunctionaris sport van de gemeente Hellendoorn. Focus op de doelgroep 2,5 – 4 jarigen. Adviserend en ondersteunend naar gemeente organisatie die werken met deze doelgroep. Specifiek gericht op het bewegen binnen het onderwijs.
- Peuterspeelzaal organisatie SPGH, zal zich de komende 2 jaar inzetten op het versterken van beweeglessen van de groepen. Indirect is hier ook de koppeling met de scholingen van de leidsters bij gemoeid. Dit is alles is gekoppeld aan de beweeg-app Kinderopvang in Beweging van Onlineklas.
- Continuering “peuter sport en beweegfestijn, met lokale beweegaanbieders”. Dit event zal jaarlijks aangeboden worden, dit met de koppeling aan het landelijk thema Koningsspelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website