Projectomschrijving

De afgelopen 2 jaar hebben professionals uit de kinderopvang, sport, welzijn en zorg in gezamenlijkheid geïnvesteerd in het beweeg- en eetgedrag van peuters. Twee combinatiefunctionarissen hebben 20 pedagogisch medewerkers en 10 sporttrainers opgeleid in Beweegkriebels. Beweegkriebels is vast onderdeel geworden van het dagritme bij SmallSteps en Dak kinderopvang. Sporttrainers hebben vanuit de wijk 163 peuters een lessenreeks Beweegkriebels aangeboden en 24 peuters hebben meegedaan aan een speciale Beweegkriebels in het circus editie. Zo'n 100 peuters hebben een bezoek gebracht aan het Beweegkriebelfestival in een grote sporthal. Op alle peuterspeelzalen in de gemeente en bij verschillende opvanggroepen hebben een kleine 200 peuters deelgenomen aan een workshop dans, judo en gym op locatie. Pedagogisch medewerkers en ouders zijn daar actief bij betrokken. 78 ouders hebben deelgenomen aan een ouderbijeenkomst binnen de kinderopvang of in de wijk. De peuters met een motorische achterstand of overgewicht konden terecht bij Peuterpret. 25 kinderen hebben deelgenomen aan een traject van ruim 3 maanden, waarbij ook 4 ouderbijeenkomsten zijn georganiseerd. De samenwerking tussen de professionals heeft een impuls gekregen. Zowel Beweegkriebels als Peuterpret loopt door na de Sportimpulsperiode.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website