Projectomschrijving

MiniHAGG is een integraal beweeg- en begeleidingsaanbod voor kinderen (en hun ouders) in de leeftijd 2-6 jaar met (risico op) overgewicht. MiniHAGG wordt uitgevoerd in samenwerking met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (GGD Haaglanden) en verschillende partners van HAGG: CJG's (JGZ, dietist, etc), Xtra, Voetjebal en ADO Den Haag id M. Binnen het project wordt met het voetballende speelconcept Voetjebal structureel beweegaanbod geboden op locaties in de stadsdelen. Bij Voetjebal bewegen ouder en kind samen. Het is gericht op spel en plezier, en het stimuleert de motoriek, coördinatie, balans en behendigheid. Daarnaast is er begeleidingsaanbod voor ouders volgens de interventie Mini Gewichtige Gezinnen. Het begeleidingsaanbod zet in op gedragsverandering in het gezin richting een gezonde leefstijl. Centraal binnen de interventie staat ouderparticipatie en opvoedondersteuning. Het project sluit aan bij de JOGG-doelstellingen en de ambities van de gemeente Den Haag als JOGG-gemeente.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website