Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project MOVeBaby! hebben we een gezonde leefstijl gestimuleerd bij zwangere vrouwen en jonge moeders met hun kind. Door hier al tijdens de zwangerschap mee te starten, ontwikkelt het kind zich in een gezonde omgeving in de baarmoeder en krijgt het een kansrijke start. Met een netwerk van verschillende zorgprofessionals hebben we ons hiervoor ingezet. De moeders die hebben deelgenomen, ervoeren dit als erg prettig. De ouderworkshops die we gaven, richtten zich op het praktisch toepassen van bijvoorbeeld het geven van de eerste groentehapjes en het hebben van plezier in bewegen samen met hun kind. Op deze manier konden we ze wegwijs maken in de vele adviezen die gegeven worden en ze minder onzeker maken over allerlei keuzes die ze maken tijdens en na de zwangerschap. Deze workshops werden als erg leuk ervaren, ook omdat moeders met een kind van ongeveer dezelfde leeftijd samenkwamen en hun ervaringen met elkaar konden delen en we leuke goodies uit konden delen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft ervoor gezorgd dat we verschillende betrokkenen bij het jonge gezin bij elkaar gebracht hebben, waar deze voorafgaand aan het project nog niet goed van elkaars bestaan wisten. Door deze samenwerking met elkaar te initiëren, hebben we de verschillende betrokkenen enthousiast gemaakt voor ons project en het belang van gezonde leefstijl vroeg in het leven. Door samen dit enthousiasme uit te stralen naar de doelgroep, is het gelukt ook hen enthousiast te krijgen voor onze activiteiten.

Daarnaast hebben we laten zien dat het bewegen met zwangere vrouwen en de jonge kinderen tot een prettig gevoel kan leiden bij de zwangere vrouwen/jonge moeders. Deze vrouwen willen het allerbeste voor hun kind en zoeken daar in het oerwoud van alle (goedbedoelde) adviezen van hun omgeving, internet en dergelijke, bevestiging in.

Door professionals in met name voeding en beweging in te zetten, vinden vrouwen deze bevestiging en aanvullende adviezen voor een goede voeding en een optimale motorische ontwikkeling voor hun kindje. Door hier leuke elementen aan te verbinden (zoals het proeven van verschillende groentehapjes/het geven van goodie bags, het krijgen van verschillende spel en beweegtips) wordt op een leuke manier een gezonde start voor het kind gestimuleerd!

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MOVeBaby! richt zich op zwangere vrouwen met overgewicht of obesitas en hun aankomende kind van 0-2 jaar.

Door ons te richten op de zwangere vrouw, wordt een gezondere omgeving gecreëerd voor het ongeboren kind. Door ons daarna te richten op het kind, wordt beweging samen met ouders gestimuleerd en kan daarmee overgewicht en eventueel een motorische ontwikkelingsachterstand voorkomen worden.

Een ongezonde leefstijl van moeder tijdens de zwangerschap geeft namelijk een risico voor obesitas en gezondheidsproblemen bij het kind.

 

De interventie richt zich op de drie componenten opvoeding, voeding en beweging.

Zowel tijdens de zwangerschap voor de moeder, als na de geboorte van het kindje voor ouder en kind. Belangrijk is dat ouders plezier krijgen in het samen spelen en bewegen met hun kindje.

 

We beogen een duurzame gedragsverandering, zodat een gezonde leefstijl onderdeel wordt van het dagelijks leven in de gezinnen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In overleg met de interventiepartner zijn we begonnen aan het project en brengen we onze eigen expertise in.

De grootste aanpassing die we gemaakt hebben, is het toevoegen van een interventie voor de zwangere mama's welke in lijn is met de originele interventie-aanpak.

 

Met behulp van onze eigen expertise hebben we een programma opgezet waarin bewegen tijdens de zwangerschap, gezonde en veilige voeding tijdens de zwangerschap en verwachtingen ten aanzien van opvoeding aan de orde komen. De focus van de originele interventie aanpak moest verlegd worden van het jonge kind naar de zwangere moeder en vergde inhoudelijk daarom een aanpassing van de interventie. Deze hebben we gemaakt, en wordt nu toegepast bij de eerste groep zwangere vrouwen. Daarnaast werd de originele interventie Mini Gewichtige Gezinnen tot nu toe met name toegepast bij kinderen van 2-4 jaar. Hier verschuiven we naar een vroegere fase, namelijk kinderen in hun eerste levensjaar. Hier was dus ook een inhoudelijke aanpassing nodig van het programma waaraan in samenwerking met alle partners invulling is gegeven.

 

Aanpassing van de originele interventie naam naar MOVeBaby! om meer aansluiting met de doelgroep te vinden. Moeder Opvoeding Voeding en Beweging bij Baby's.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een ongezonde leefstijl vormt een groot probleem in Nederland en een nog groter probleem in Zuid-Limburg, met als gevolg een toenemend aantal kinderen met overgewicht en obesitas. In de toekomst bestaat er voor hen een groter risico op gezondheidsproblemen. Vaak speelt een ongezonde leefstijl een rol in het hele gezin en wordt deze doorgegeven van generatie op generatie. Het is de hoogste tijd dat deze cirkel wordt doorbroken.

 

Om obesitas en gezondheidsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen, beginnen we met de interventie Mini gewichtige gezinnen (MGG) al bij de zwangere vrouw en het jonge kind van 0-1 jaar. Een ongezonde leefstijl van moeder tijdens de zwangerschap geeft namelijk een risico voor obesitas en gezondheidsproblemen bij het kind. De vroege preventie realiseren we door op een systeemgerichte manier een gezonde leefstijl in het hele gezin te creëren.

 

In Maastricht is het beweegaanbod voor zwangere vrouwen met overgewicht en het jonge kind <2 jaar ontoereikend. MGG sluit nauw aan bij het beleid van de gemeente en daarmee samenhangend bij de JOGG aanpak. MGG biedt een verrijking van het beweegaanbod in gemeente Maastricht en wordt vormgegeven in samenwerking met verschillende partijen.

 

MGG richt zich op zwangere vrouwen (vanaf 16 weken zwangerschapsduur) met overgewicht of obesitas en hun aankomende kind van 0-1 jaar. Door ons te richten op de zwangere vrouw, wordt bij uitstek een systeemgerichte aanpak toegepast. Door ons daarna te richten op het kind, wordt beweging samen met ouders gestimuleerd en kan daarmee overgewicht en eventueel een motorische ontwikkelingsachterstand voorkomen worden. Daarmee is het voor het kind gemakkelijker om in de toekomst te blijven bewegen. De interventie gaat uit van de systeemgerichte aanpak die bij MGG gehanteerd wordt en richt zich op de drie componenten opvoeding, voeding en beweging. Ook tijdens de zwangerschap worden deze drie componenten ingezet en zullen de beweeglessen een YVLO ZwangerFit®-achtergrond hebben. Op deze manier blijven (bekken)klachten langer uit en kunnen vrouwen langer in beweging blijven. Voor de interventie na de geboorte wordt uitgegaan van de kern van MGG.

 

De belangrijkste doelen die gerealiseerd worden zijn beperkte gewichtstoename tijdens de zwangerschap, voldoen aan de beweegnorm en verbetering van het voedingspatroon van de zwangere vrouwen. Voor de kinderen wordt een gezond gewicht, voldoende beweging, borstvoeding en een gevarieerd aanbod van de eerste hapjes beoogd. Door een systeemgerichte aanpak beogen we een duurzame gedragsverandering zodat een gezonde leefstijl onderdeel wordt van het dagelijks leven in de gezinnen. Uiteindelijk zal hiermee overgewicht en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen worden voorkomen in de volgende generatie.

 

Doorontwikkeling vindt plaats door middel van uitbreiding van MGG naar de zwangerschap, implementatie van objectieve metingen en de bijdrage om de interventie op het niveau “Goed beschreven” te krijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website