Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gecombineerde leefstijlinterventie Mini Gewichtige Gezinnen richtte zich op gezinnen met kinderen van 0-4 jaar met overgewicht in de JOGG-wijken van Zaanstad. In totaal zijn er drie groepen van 5 a 6 gezinnen begeleid. Er is een groep professionals getraind om deze interventie te begeleiden. De professionals hebben met de inzichten de leefstijlinterventie verder ontwikkeld en afgestemd op de wensen van de ouders, de professionals en de situatie in Zaanstad. Samen bewegen was het meest aansprekende onderdeel van de training voor ouders. LEEF heeft een sportgroep voor kinderen met overgewicht opgezet waar relatief veel animo voor is. Er is een overkoepelende naam gekomen voor alle gecombineerde leefstijlinterventies die GGD Zaanstreek Waterland (ism het Sportbedrijf Zaanstad, LEEF en andere partners) organiseert voor gezinnen met overgewicht: ZaansFit.

De werving van gezinnen met jonge kinderen met overgewicht is zeer moeizaam. Gezinnen met overgewicht zien niet altijd het probleem van overgewicht, of zij zien het niet als overgewicht maar als 'mollig'. Daarbij komt overgewicht vaker voor bij gezinnen met meervoudige problematiek, waardoor gezonde leefstijl geen prioriteit heeft voor de ouders. De interventie is vrij intensief, met wekelijkse bijeenkomsten. Ouders zien dat als een belasting.

Dankzij de leerpunten van Mini Gewichtige Gezinnen is de samenwerking rondom gezinnen op het gebied van gezond gewicht in Zaanstad versterkt. Het idee is ontstaan om gezondheidsnetwerken op te bouwen, met professionals uit zorg, sport, welzijn en onderwijs, die met gezinnen het gesprek over het belang van gezond gewicht en gezonde leefstijl aangaan. Deze professionals verwijzen gezinnen naar Centrale Zorgverleners (van JGZ van GGD ZW). Zij krijgen een rol als verbinder in deze netwerken en begeleiden gezinnen om een leef-actieplan te maken. Binnen de samenwerking heeft iedere organisatie / professional een eigen rol.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met Mini Gewichtige Gezinnen zijn in totaal 17 gezinnen met kinderen tussen 0 en 4 jaar met overgewicht bereikt. In 3 groepen. De ouders hebben geleerd hoe zij met hun kind kunnen bewegen, zowel binnen als buiten (spelen) en hoe zij het goede voorbeeld kunnen geven en opvoeden. De doorstroming naar structureel beweegaanbod is moeilijk te meten, maar er is een sportgroep bij LEEF opgezet speciaal voor kinderen met overgewicht. GGD Zaanstreek Waterland heeft samen met de partners uit de samenwerking (Sportbedrijf Zaanstad, LEEF en andere partners) de gecombineerde leefstijlinterventie doorontwikkeld. Voor 0-4 jaar wordt het programma meer individueel afgestemd. Voor 4-12 jaar en 12+ zijn ook interventies ontwikkeld. De samenwerking met de betrokken professionals van Mini Gewichtige Gezinnen is de basis geweest voor deze versterking en uitbreiding van het aanbod voor gezinnen met overgewicht in Zaanstad. De betrokken professionals raken steeds meer bedreven in het ondersteunen van gezinnen.

Een bijkomend resultaat is de opbouw van gezondheidsnetwerken in Zaanstad, zie hiervoor de samenvatting.

Een ander bijkomend resultaat is dat er gewerkt wordt aan duidelijke afspraken wie welke rol heeft in de ketenaanpak van overgewicht in Zaanstad (signaleren, diagnose, behandeling, nazorg).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In april 2015 zijn wij gestart met de eerste groep van de interventie Mini Gewichtige Gezinnen in de JOGG-wijk van Zaanstad. De werving is moeizaam verlopen. De opstartfase was kort en bij het nabellen van de shortlist vielen veel gezinnen af. We zijn met 5 gezinnen gestart. Het enthousiasme bij het team was groot, ondanks de moeizame start. Het vinden van beweegmaatjes is helaas niet gelukt, ondanks betrokkenheid van het Sociale Wijkteam. Voor de werving van een tweede groep wordt een groter deel van het gezondheidsnetwerk in de wijk ingezet. We zullen het zoekgebied ook uitbreiden, door ook iets buiten de JOGG-wijk te werven. Interventie eigenaar Avant Sanare heeft de training van de trainers verzorgd, maar pro-actieve steun ontbrak helaas in het vervolg traject. De samenwerking binnen het samenwerkingsverband verloopt verder goed.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn 12 professionals in het netwerk getraind door interventie eigenaar Avant Sanare voor de training Mini Gewichtige Gezinnen.

In 2015 is er 1 groep (i.p.v.)gestart met de interventie Mini Gewichtige Gezinnen. De groep bestond uit 5 gezinnen (ouder + kind). De interventie bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten, 2 kookworkshops, 3 huisbezoeken, 7 beweeglessen, een intake, een outtake en een follow-up. Bij de interventie zijn zowel 5 ouders als 5 kinderen bereikt. Er zijn 3 gezinnen doorgestroomd naar structureel sportaanbod.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

LEEF! Sport B.V. uit Zaandam gaat samen met Jeugdgezondheidszorg (GGD ZW), Sportservice Zaanstad, met behulp van de interventie Mini Gewichtige Gezinnen, er voor zorgen dat meer kinderen tussen 0 en 4 jaar, veelal met lage SES, een gezond gewicht hebben en houden (obv BMI-score). Ouderparticipatie is cruciaal bij deze interventie, gericht op een duurzame sportieve en gezonde leefstijl.

De gemeente Zaanstad heeft zich in 2012 aangesloten bij de JOGG-beweging (Jongeren Op Gezond Gewicht). Op basis van zorgwekkende cijfers m.b.t. overgewicht, inactiviteit en (lage) SES zijn de wijken Peldersveld-Hoornseveld en Rosmolenwijk als JOGG-wijk bestempeld. Deze interventie is in deze wijken dus hard nodig. Mini Gewichtige Gezinnen richt zich op 0-4 jarigen met overgewicht en hun ouders, door hen te coachen naar gezonde voeding, beweging en opvoeding. Sport en zorg werken nauw samen; JGZ zorgt voor de signalering, doorverwijzing, opvoedondersteuning en monitoring en LEEF!Sport verzorgt passend sport- en beweegaanbod voor de doelgroep.

Ook de gemeente Zaanstad, het Sociale Wijkteam en PLATO Zaanstad steunen dit initiatief.

We starten met het opleiden van professionals door Avant sanare en de werving van deelnemers via contactmomenten bij JGZ. Wij streven naar 8 groepen van 10 deelnemers in de eerste 2 jaar.

Het project is een mooie manier om de samenwerking in de wijk te versterken. Er zal een kerngroep en een werkgroep worden opgericht. Deze samenwerking leidt tot het delen van kennis, professionals, accommodatie en expertise. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan het structurele beweeggedrag in de wijk.

Voor het creëren van deze samenwerking en om de bijbehorende acties uit te voeren is een opstartbedrag nodig. De kosten zullen na 2 jaar worden afgebouwd en uiteindelijk worden de taken ingebed in de structuur van de betrokken partners. Sponsoren, ziektekostendeclaraties en regelingen voor lage SES gezinnen van gemeente Zaanstad zullen dan de blijvende kosten dekken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website