Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overgewicht bij kinderen in de de leeftijd van 0-4 jaar is groot in Rotterdam Zuid. Dat komt voornamelijk door de grote groot jonge en vaak alleenstaande moeders. De meeste hebben een allochtone achtergrond en iedere cultuur heeft zijn eigen normen en waarden aangaande de wijze waarop de zwangerschap en de eerste levensjaren van een kind dienen te worden 'geleefd'. Dat maakt dat er geen eenduidige aanpak is om de jonge moeders en hun sociale omgeving te stimuleren om een in onze ogen gezondere leefstijl te hanteren. De afgelopen twee jaar is met wisselend succes gepoogd, met als basis de interventie `mini gewichtige gezinnen', een aanzet te geven tot meer bewustwording van de effecten van een gezondere leefstijl bij deze doelgroep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende de looptijd van de interventie zijn met twee verschillende organisaties vijf groepen actief geweest. Zij hebben alleen een op hun mogelijkheden aangepast programma doorlopen. De resultaten per groep waren zeer verschillend. Met beide organisaties is aandacht besteed aan heen train-de-trainer programma. Dit houdt in dat deelnemers na begeleiding zelfstandig lotgenoten kunnen ondersteunen in een eigen programma. Gebleken is dat het lastig is om deze voorlopers actief te houden. Dit heeft onder andere te maken met hun eigen wisselende leefomstandigheden en met de aansturing en ondersteuning die ze blijkbaar blijvend nodig hebben. Ook het vertrek van voortrekkers in de organisaties waarmee we gewerkt hebben leidt ertoe dat het lastig blijkt om de spirit erin te houden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie Mini Gewichtige gezinnen is een ontwikkelinterventie. Dit betekent dat we bij aanvang van de het project veel aandacht besteden aan het beter in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep. Hiervoor is ene social marketing onderzoek opgezet. Dit hebben we gedaan in samenwerking met een aantal relevantie projectpartners die een betere toegang tot de doelgroep hebben dan wij zelf. Ook hebben we contact met Rotterdam Lekker Fit!.

(Gedurende de loop van ons social marketing onderzoek bleek dat Rotterdam Lekker Fit! samen met Pharos en JOGG een soortgelijk onderzoek gingen houden in Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door W&I groep. Afgelopen maand is de terugkoppeling van dit social marketing onderzoek geweest.)

Het social marketing onderzoek is medio september afgerond en de resultaten zijn geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is ede interventie zodat die beter aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep.

In oktober zijn we gestart met de werving van deelnemers aan de groepen. De eerste groep is nog eind 2015 gestart.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het social marketing onderzoek dat in het kader van deze interventie is uitgevoerd heeft relevante informatie opgeleverd over de doelgroep en de wijze waarop zij aankijken tegen overgewicht en gerelateerde gezondheidsproblemen.

De grootste uitdaging die we hebben gehad is om het vertrouwen van de doelgroep te krijgen om mee te doen aan een social marketing onderzoek. We hebben veel tijd besteed aan het het vinden van de juiste toegang tot de doelgroep. In verschillende focusgroepen en individuele interviews hebben we 40 mensen uit de doelgroep gesproken.

De eerste groep met mensen uit de doelgroep is in de tweede helft van 2015 geworven en de groep is eind 2015 gestart. Resultaten over de effectiviteit van de interventie zijn eerst medio april 2016 beschikbaar

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De problematiek op het gebied van overgewicht (bij kinderen) in Rotterdam Charlois is significant. De onderzoeken van de gemeente Rotterdam (GGD, Gezondheidsatlas)en het CJG Rijnmond geven aan dat er een stijgende trend is in het de groei van overgewicht bij kinderen en jongeren. De instrumenten (JOGG, Fitte school, schoolsportvereniging) die Rotterdam inzet zijn primair gericht op kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar. Uit het laatste onderzoek van de resultaten van de fitte school blijkt dat instroom van het aantal kinderen in het basisonderwijs die (ernstig) overgewicht hebben toeneemt. Overgewicht wordt dus al in een eerder stadium ontwikkeld. De projectgroepleden zijn nauw betrokken bij programma's gericht op het bestrijden van overgewicht bij volwassenen, jongeren en kinderen (6-12 jaar). Uit hun ervaring blijkt dat in de meeste gevallen de overgewicht problematiek gezinsgebonden is en ook vaak gerelateerd is aan gezinnen die leven in dezelfde sociale structuur en/of context. We willen een integrale aanpak inzetten gericht op de kinderen in de jongste leeftijdscategorie. Een interventie die ook nadrukkelijk gericht is op de (vaak jonge) ouders. Zij hebben door bijkomende maatschappelijke problematiek en doordat ze vaak zelf niet het goede voorbeeld hebben gekregen (gebrek aan kennis), moeite om een gezonde leefstijl voor zichzelf en hun kinderen te hanteren.

De problematiek van overgewicht bij zeer jonge kinderen komt overduidelijk meer voor bij Turkse en Marokkaanse kinderen. Onze ervaring leert dat ook gezinnen (kinderen) met een herkomst uit Somalië, Kaapverdië en de Nederlandse Antillen dezelfde prevalentie hebben voor overgewicht. Juist deze doelgroepen komen in Rotterdam Charlois percentueel veel meer voor. De samenstelling van de projectgroep is zo gekozen dat we maximale kans hebben om deze doelgroep succesvol te bereiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website