Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Hoogeveen is met de Sportimpuls KSG Hoogeveen van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2015 een interventietraject overgewicht voor de doelgroep 0-4 jaar uitgevoerd. Positief is het realiseren van een structureel passend beweegaanbod voor kinderen met overgewicht in Hoogeveen doordat er nu 10 sportaanbieders met een passend aanbod voor de doelgroep zijn. Er is een flyer gemaakt met dit sportaanbod, deze flyer is in Hoogeveen verspreid onder de 3000 gezinnen met kinderen in deze doelgroep. De flyer wordt in het vervolg jaarlijks door de gemeente Hoogeveen geactualiseerd.

 

Stimulering sportieve en gezonde leefstijl is in het beleid van de consultatiebureau's opgenomen. Door de opgedane ervaring van KSG Emmen en KSG Hoogeveen worden er nu via de provinciale JOGG regisseur gesprekken gevoerd met de GGD Drenthe om met alle consultatiebureau's in de provincie Drenthe dezelfde afspraken te maken.

 

Er is een structureel samenwerkingsverband opgezet en de werkgroep is geborgd onder JOGG. Beinvloeding gezonde leefstijl is een kweestie van lange adem. In de 2 jarige impuls periode is er een gedegen structuur opgezet voor de komende jaren.

 

Niet gerealiseerd zijn alle workshops voor de ouders. De ouders van kinderen met overgewicht zijn maar nauwelijks te motiveren voor workshops. Ze vinden dit stigmatiserend. Er is daarom besloten om breder in te steken en ouders van KDV en PSZ uit te nodigen voor bijvoorbeeld het maken van gezonde tractaties en dat werkte goed.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de interventie KSG Hoogeveen is in Hoogeveen een interventietraject overgewicht voor de doelgroep kinderen 0-4 jaar aangeboden en is twee jaar tijd bijgedragen aan:

# het structureel laten bewegen van kinderen met overgewicht; doordat sportaanbieders bewuster zijn geworden van de beweegproblematiek van kinderen met overgewicht kunnen ze een gerichter sportaanbod doen waardoor ze in staat zijn om de doelgroep te binden. In Hoogeveen is dankzij KSG en aansluitend JOGG het onderwerp bewegen en overgewicht goed bespreekbaar geworden. Nog steeds is het lastig om kinderen met overgewicht en met name hun ouders te activeren om te gaan sporten.

# het realiseren van een structureel passend beweegaanbod voor kinderen in Hoogeveen doordat sportverenigingen zijn gestimuleerd om een beweegaanbod voor de doelgroep 0-4 jaar te realiseren. Bij de start van het project werd er alleen peutergym aangeboden bij gymvereniging Olympia. Gedurende de twee jaar zijn sportverenigingen gestimuleerd en ondersteund bij het realiseren van 0-4 jaar sportaanbod. Er zijn nu 10 sportaanbieders met een passend aanbod.

# alle ouders zijn op de consultatiebureau's geinformeerd over sportieve en gezonde leefstijl via posters, flyers en in persoonlijke gesprekken met de medewerkers van Icare/GGD.

# stimulering sportieve en gezonde leefstijl is in het beleid van de consultatiebureau's opgenomen.

# er is een samenwerkingsverband ontstaan tussen de sportverenigingen en de partijen uit de lokale gezondheidszorg waardoor naast hogere en duurzame beweegdeelname door kinderen met overgewicht ook de gezonde leefstijl blijvend wordt bevorderd.

# de werkgroep KSG en alle opgedane ervaringen zijn geborgd in een nieuwe JOGG 0-4 jaar werkgroep, de JOGG regisseur is voorzitter/kartrekker geworden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Hoogeveen richt de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht zich op kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. De werkgroep "Netwerk Gezond Gewicht" (doelgroep 0-4 jaar) richt zich met de ketenpartners en de sportaanbieders op het bouwen van een goede sluitende keten ‘Gezond Gewicht’.

via het consultatiebureau wordt de doorverwijzing van de doelgroep ingezet en wordt gezonde leefstijl en bewustwording voor Gezonde Voeding onder de aandacht gebrachtr van alle ouders. Via motivational interviewing wordt specifieke aandacht gegeven aan de doelgroep. Desondanks is de doelgroep is moeilijk te motiveren. Tot dusver zijn 15 kinderen na doorverwijzing aangekomen bij het vervolgaanbod op gymvereniging Olympia en bij het baby en peuterzwemmen van Fysio de Leeuwerik.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Hoogeveen richt de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht zich op kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. De werkgroep "Netwerk Gezond Gewicht" (doelgroep 0-4 jaar) bouwt continu aan een goede sluitende keten ‘Gezond Gewicht’ met de lokale partners en de sportaanbieders.

Bij 100 ouders van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar is via het consultatiebureau aandacht gevraagd voor gezonde leefstijl en bewustwording voor Gezonde Voeding. Via motivational interviewing wordt specifieke aandacht gegeven aan de doelgroep. De doelgroep is moeilijk te motiveren. Tot dusver zijn 15 kinderen na doorverwijzing aangekomen bij het vervolgaanbod op gymvereniging Olympia en bij het baby en peuterzwemmen van Fysio de Leeuwerik. Er zijn meer kinderen doorverwezen maar de stap naar bewegen is wel groot. Het sportaanbod is ondertussen uitgebreid met kangaroekorfbal. De in het voorjaar van 2014 geplande workshops beweegkriebels, positief opvoeding en gezonde voeding zijn helaas afgelast wegens te weinig aanmeldingen. Dit najaar wordt een intensieve en persoonlijke benadering van de ouders opgezet voor de nieuwe workshopronde.

Nieuwe ontwikkelingen zijn: de interventie Beweegkriebels is in een workshop aangeboden aan medewerkers consultatiebureau en andere intermediairs zodat ze weten waar ze over praten. Het programma Gymkids van de KNGU wordt uitgebreid met het behalen van het Beweegdiploma en het stimuleren van de andere gymverenigingen in Hoogeveen om ook de opleiding te volgen van voor het beweegdiploma. We gaan ons extra richten op de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen om daar ook de doelgroep en hun ouders te bereiken.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Hoogeveen richt de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht zich op kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. De reeds bestaande werkgroep "Netwerk Gezond Gewicht" (doelgroep 4–18 jaar) richt zich momenteel op interventies voor basisscholen. Door de keuze 0-4 jaar wordt er een goede sluitende keten ‘Gezond Gewicht’ gebouwd.

 

In de aanpak KSG Hoogeveen is een ketenaanpak gemaakt van de volgende interventies:

Bouwsteen 1:Kinderfysiotherapie

Bouwsteen 2:Toolkit ouderparticipatie en overgewicht en Toolkit www.hetgezondevoorbeeld.nl. Beweegkriebels (versie consultatiebureaus). Voedingslessen/kookstudio. Opvoedingsondersteuning (orthopedagoog en jeugdverpleegkundige).

Bouwsteen 3: Kinderfysiotherapie. Beweegkriebels.Gymkids KNGU.Babyzwemmen.

 

Het consultatiebureau speelt een grote rol in het traject. Signalering van de kinderen met overgewicht wordt gedaan door de jeugdverpleegkundige en de consultatiebureau artsen. Ook de huisartsen en de fysiotherapeut signaleren en koppelen dit terug naar de contactpersoon bij het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige is dossier eigenaar van het kind en gezin en gaat via motiverende gespreksvoering het gezin op gezonde leefstijl coachen en doorverwijzen naar passend en nieuw geformeerd sport en beweegaanbod bij de sportaanbieders.

 

Voor de ouders van kinderen met overgewicht is er 2x per jaar een bijeenkomst gezonde voeding en leefstijl en 2x per jaar een groepsbijeenkomst met de orthopedagoog. Door de interventie Beweegkriebels in te zetten op het consultatiebureau is er scholing van zowel medewerkers als ouders. Met behulp van Toolkit ouderparticipatie en overgewicht en Toolkit www.hetgezondevoorbeeld.nl wordt kennis overgedragen aan ouders, verzorgers en intermediairs. Via de website Hoogeveen Sport, een speciale Nieuwsbrief en een gerichte brochure worden de interventie mogelijkheden structureel onder de aandacht gebracht.

Het traject van monitoring en evaluatie wordt door een bewegingswetenschapper ondersteund.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website