Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Kids in Action Bergen op Zoom

 

Doelgroep van het project zijn 12-18 jarigen met overgewicht/obesitas uit de stad Bergen op Zoom, in de gelijknamige gemeente (ruim 66.000 inw.) in het zuidwesten van Noord-Brabant.

 

Voornaamste focuswijken voor Kids in Action binnen de stad zijn Bergen op Zoom-West (oude centrum) en Bergen op Zoom-Oost; wijken met een (zeer) lage sociaal-economische status.

 

Meest recente gemeentelijke GGD Monitor toont dat de gezondheidssituatie in gemeente Bergen op Zoom op diverse punten zorgelijk te noemen is en significant hoger scoort tov regionale & landelijk gemiddelden.

 

Van de 12-18 jarigen in de gemeente heeft ruim 12% (ernstig) overgewicht, sport 30% minder dan 1 x per week en voldoet slechts 23% aan de NNGB. In de focuswijken zijn deze percentages negatiever.

 

Uit marktonderzoek onder jongeren met overgewicht is gebleken dat er vraag is naar een dergelijke integrale aanpak om door te stromen in het reguliere sportaanbod.

 

Dit project wordt door de gemeente gezien als een prettige aanvulling op het huidige sport- en beweegaanbod, welke de doelgroep momenteel onvoldoende kunnen bereiken.

 

Doel is om tijdens de opstartfase van 24 maanden (jan 2015 t/m dec 2016) bij ca. 60 deelnemers + ouders uit de doelgroep gezondheidswinst te realiseren dmv meer bewegen, een gezond voedingspatroon en het aanmeten van een aangepaste leefstijl door gedragsverandering.

 

Projectuitvoer vindt plaats bij hoofdaanvrager Fitness Palace Boulevard. Projectteam bestaat uit professionals uit zowel de sport- als zorgsector, zoals: een beweeg- en leefstijladviseur, kinderarts, kinderfysiotherapeut, diëtiste en lokale sport- en beweegaanbieders.

 

Projectgroep krijgt steun van de volgende partners: de gemeente Bergen op Zoom (inzet buurtsportcoach, kennis doelgroep, lokale netwerkvorming), Centrum voor Jeugd & Gezin (opvoedingsondersteuning), lokale sportaanbieders (reguliere sportaanbod) & Stichting Thuis op Straat (stimulering leefbaarheid focuswijken).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website