Projectomschrijving

Team Seongong zet zich samen met partners uit zorg, sport en kinderopvang in om overgewicht en een ongezonde leefstijl onder kinderen (0-4 jaar) in de wijken Moerwijk, Bouwlust/Vrederust en Morgenstond in Den Haag aan te pakken. Een groot deel van deze kinderen leeft in armoede en een aanzienlijk deel heeft overgewicht. Met deze sportimpuls wordt de effectiviteit van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht vergroot. Binnen de sportimpuls wordt gebruik gemaakt van Beweegkriebels. De interventie leert kinderen spelenderwijs bewegen en levert een bijdrage aan een actieve leefstijl. Pedagogisch medewerkers van 15 kinderopvanglocaties passen Beweegkriebels toe binnen het dagritme en organiseren kennismakingslessen voor peuters en ouders. Sportaanbieders geven beweegkriebels in de wijk en organiseren Peuterpanda op de vereniging. Aanvullend op Beweegkriebels worden advieslijnen Voeding en Bewegen binnen Gezonde Voorschool op de locaties met VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) uitgerold.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website